Sunce među nama ESF – završen

Datum objave: 01.12.2023
Datum prve objave: 08.07.2022

Projekt Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu- Sunce među nama (UP.04.2.1.11.0160) je sufinanciran u sklopu programa Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.

Ukupna vrijednost projekta je 487.571,79 kuna. Bespovratna sredstva  tj. projekt je sufinanciran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 73.135,77 kuna (15 posto). Bespovratna sredstva tj. projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 414.436,02 kuna (85 posto).

Projekt provodi Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce u razdoblju od 19. travnja 2022. do 19. listopada 2023. na području Grada Zagreba.

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju i održivosti civilnog društva s ciljem društveno-ekonomskog i demokratskog razvoja RH. Specifični cilj projekta je ojačati kapacitete Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce za potrebe lokalne zajednice.

SAŽETAK:

Projektom će se izgraditi kapaciteti Centra Sunce i njegovih partnera za poboljšani odgovor na potrebe lokalne zajednice u situacijama krize te provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama čime se doprinosi razvoju civilnog društva općenito. Centar Sunce je OCD-korisnik koji djeluje u području socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, zajedno sa svojim partnerima. Provedba aktivnosti uključuje nova znanja, vještine i iskustva za uključene udruge te uvođenje procesa koji su novi za Udruge, njihove korisnike i lokalnu zajednicu.

 CILJEVI PROJEKTA:

Razviti kapacitete organizacije za mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama te unaprijediti znanja i vještine svojih zaposlenika i volontera za konkretan odgovor na potrebe korisnika

 

  AKTIVNOSTI:

     1. U okviru aktivnosti Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama):

1.1. Izrađena metodologija prikupljanja podataka (kvalitativna i kvantitativna) putem upitnika
1.2. Odrađeno 200 volonterskih sati putem kojih su prikupljeni podaci na području Gradske četvrti Trešnjevka- jug i sjever
1.3. Provedeno 5 stručnih skupova na teme: Potres, Poplava, Industrijske nesreće, Ekstremne temperature te Epidemije i pandemije
1.4. Provedeno 15 fokus grupa – svaka s relevantnim dionicima kroz suradnju s vrtićima, školama, sportskim klubovima, crkvama, domovima za starije, vijećima gradskih četvrti i drugim dionicima
1.5. Provedena obrada i analiza podataka dobivenih iz istraživanja fokus grupa i upitnika
1.6. Izrađen online Priručnik za jačanje otpornosti osjetljivih skupina
1.7. Izrađen online Neformalni program za upravljanje katastrofama i mobilizaciju vanjskih volontera

     1. U okviru aktivnosti Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija:

2.1. Provedena edukacija na temu uporabe Microsoftovih alata i tehnologije

     1. U okviru aktivnosti Izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama:

3.1. Provedeno i snimljeno 6 kreativnih radionica s mladima s teškoćama u razvoju
3.2. Provedeno i snimljeno 6 sportskih radionica s djecom i mladima s teškoćama u razvoju
3.3. Izrađeno 12 videa sa snimljenih radionica te postavljenih na Youtube kanalu

     1. U okviru aktivnosti Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini:

4.1. Provedena edukacija za volontere koji su poučeni u prikupljanju i za obradu podataka
4.2. Volonteri uključeni u aktivnost snimanja radionica za Youtube

 

  KORISNICI

Izravni korisnici ovoga programa su:

 1. djelatnici Centra Sunce I Partneri, volonteri, djeca I mladi s teškoćama, građani Trešnjevke

PARTNERI

 1. OZANA-Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti
 2. Udruga za sindrom Down-Zagreb

 

SURADNICI

        • vrtići
        • škole
        • sportski klubovi
        • crkve
        • domovi za starije osobe
        • vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba
        • Volonterski centar Zagreb
        • i drugim dionicima

 

   KONTAKT OSOBA:

Božica Križanić
Voditeljica ureda i projekata
E-mail: info@ti-si-sunce.hr

 

 

 

 

 

2022. – 2023. godina:

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020: “Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu- Sunce među nama” (UP.04.2.1.11.0160), od 19. travnja 2022. do 19. listopada 2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.
“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
“Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

PRIJAVI SE ZA VOLONTIRANJE NA OVOM PROJEKTU do 20.10.2022. OVDJE

LOGO PROJEKTA:

 

 

 

 

 

 

 

PLAKAT ROJEKTA:

RADIO objave:

6.2.2023. – RADIO STUDENT – Tomislav Dominić

24.2.2023  -RADIO SLJEME – ŽELJKA GOMUZAK ANIĆ

30.3.2023 . Hrvatski Katolički Radio – Željka Gomuzak Anić

RADIO SLJEME – 30.3.2023- Željka Gomuzak Anić

 

NAŠI ČLANCI:

1. članak – 1. STRUČNI SKUP – Smanjenje rizika i spremnost za industrijske nesreće i/ili nuklearne katastrofe na razini lokalne zajednice (8.12.2022.)

2. članak – TREŠNJEVKA SPREMNA NA KATASTROFE? (16.1.2023)

3. članak – (Ne)moć građana u kriznim situacijama: kako se ponašati za vrijeme potresa (14.2.2023)

4. članak – 2. STRUČNI SKUP – 24.02.2023 – Smanjenje rizika i spremnost za potres na razini lokalne zajednice + video reportaža na HRT

5.članak – 1. edukacija za zaposlenike, partnere i volontere u sklopu EU projekta – Sunce među nama (3.3.2023)

6. članak – FOKUS GRUPA – jer Vaše mišljenje pomaže svima u slučaju kriznih situacija! (20.03.2023)

7. članak – 3. stručni skup o smanjenju rizika i spremnost za poplavu: Fokus na lokalnu zajednicu Trešnjevka(30.3.2023)

8. članak – Druga aktivnost edukacije: Microsoft Planner, Forms i Bookings u Centru Sunce (31.3.2023.)

9. članak – Studenti ZŠEM-a predstavili projekt “Sunce među nama” (14.4.2023)

10. članak – 4. stručni skup – Prikupljeni savjeti stručnjaka na stručnom skupu o smanjenju rizika od ekstremnih temperature – 18.5.2023.

11. članak – Iskustvo proučavanja katastrofa u lokalnoj zajednici – osvrt stručnjaka (13.6.2023)

12. članak – Savjeti za nošenje s ekstremnim ljetnim temperaturama – važnost lokalne zajednice i pripreme – 3.7.2023.

13. članak – Kako se građani Trešnjevke pripremaju za krizne situacije: Uvidi iz novog istraživanja  – 1.8.2023.

 

OBJAVLJENE SPORTSKE I KREATIVNE RADIONICE – ONLINE PRIRUČNIK

MOTIVACIJSKI VIDEO ZA ISPUNJAVANJE ANKETE:

LINK NA ANKETU – potrebe stanovnika Trešnjevke u kriznim situacijama (24.02.2023)

VIDEO POZIVANJE NA FOKUS GRUPU:

LINK NA PRIJAVNICU ZA FOKUS GRUPU – KLIKNI I PRIJAVI SE