Božica Križanić

Datum objave: 21.12.2019

Božica Križanić, prof. kineziologije i kondicijska trenerica, u edukaciji za HR. Autorica i voditeljica niza projekata iz područja kineziologije, psiho-socijale, prevencije ovisnosti i nasilja, odgoj za demokratsko društvo te prava djece: Moje pravo na igru i sport, Sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju „Naše pravo na sport“ (osmislila, započela projekt i sedam natjecanja organizirala u sklopu Centra Sunce, nakon čega je projekt predala Zagrebačkom športskom savezu osoba s invaliditetom), Zdrave navike za zdrave klince, „Fair Play“ – odgoj za demokratsko društvo, Od zdravlja do radnih navika i dr.

U Centru Sunce, također nudi mogućnosti individualnog kondicijskog treninga i treninga u manjim grupama za djecu i odrasle, kao i za djecu s teškoćama u razvoju, usmjerava se na kreiranje ciljeva treninga prema potrebama i željama klijenata. Kondicijski treninzi osim vježbanja i kretanja uključuju i konstruktivne promjene životnih navika:  u prehrani, prihvaćanje aktivnog stila života, kretanje u prirodi, odnosno na svježem zraku, smanjenje stresa , dovoljno sna i drugih komponenata koje pozitivno utječu na psiho-fizičko zdravlje čovjeka.

Godinu dana živjela je u Švedskoj i imala priliku pratiti stil života nordijskih državljana, koji mnogo više pažnje polažu zdravlju i poticajno-razvojnim i rekreativnim programima vlastite djece, ali i odraslih. Cilj joj je prenijeti barem dio  zdrave kulture življenja i brige za djecu norveških zemalja, u sustav hrvatskog društva, kao i educirati građane i djecu o tome, kako sami mogu najviše učiniti za vlastito zdravlje.

Dugi niz godina vodi različite edukacije, radionice i treninge za očuvanje zdravlja, stvaranje zdravih navika, rekreaciju i razvoj psiho-motoričkih sposobnosti za djecu i mlade sa i bez teškoća u razvoju, roditelje, građane i tvrtke. U Centru Sunce radi od 2011. godine kao voditeljica ureda i voditeljica projekata.