(Ne)moć građana u kriznim situacijama: kako se ponašati za vrijeme potresa

Autor: Tomislav Dominić, sociolog

Iako se naš projekt bavi s pet kriznih situacija:

  1. Potres
  2. Poplava
  3. Industrijske nesreće (i nuklearne katastrofe)
  4. Ekstremne temperature
  5. Epidemije i pandemije

u ovom ćemo se članku baviti uglavnom potresima i načinom kako se građanima može vratiti moć (osjećaj sigurnosti, osjećaj da smo korisni i da vladamo situacijom) u kriznim situacijama.

Prevencija i dobra priprema

Naš je projekt započeo prije više od pol godine, te je s 6.2.2023. nažalost postao jako aktualan. U trenutku pisanja ovog članka, katastrofalan potres u Turskoj i Siriji je odnio, po trenutnim saznanjima, preko 35.000 života. Procjena je da će se broj žrtvi udvostručiti. Uz hladnoću i kaos koji donosi ovakva kriza, broj žrtava može samo rasti. Teško je uopće pojmiti razmjere te katastrofe.

Jesu li se ljudi mogli bolje pripremiti i jesu li mogli spriječiti humanitarnu katastrofu? Jesmo li mi dovoljno pripremljeni?

Potres nije moguće predvidjeti niti uz najnovije znanstvene metode i najbolje uređaje na svijetu. To trenutno nije moguće. Jedino što možemo napraviti po pitanju potresa je: prevencija (dobra gradnja, građevinska praksa i kontrola) i dobra priprema (stručne službe i edukacija građana).

Što možemo poduzeti?

Kao građani sve što mi možemo napraviti je:

  • informirati se i educirati
  • a oni koji su voljni mogu proći i obuku. Na kraju članka je dostupan korisan link.

Naša je dužnost da kontroliramo i kritiziramo ako građevinske prakse ili rad stručnih službi nije na razini. Bez te kontrole vidimo što se dogodilo u Turskoj. Stravična je realizacija to da je sada kasno za sve te ljude, a moglo se napraviti puno bolje i mogle su se izbjeći brojne žrtve.

Srećom se u Hrvatskoj dosta radi na prevenciji, ne samo kao država, već i unutar građanskih inicijativa. U jesen 2022. godine sam počeo raditi na projektu Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu- Sunce među nama kao Voditelj obrade podataka i sudjelovanje u izradi metodologije za Mapiranje područja Trešnjevke. Koji je cilj tog projekta i zašto je bitan?

Cilj projekta

Projekt istražuje potrebe građana Trešnjevke u slučaju velikih katastrofa na način da bismo kao građani bili bolje organizirani, da bismo efikasnije pomagali jedni drugima, na način da se smanje nehotična ometajuća ponašanja već dobro organiziranim službama kao što su vatrogasci i HGSS.

Trešnjevka je odabrana jer je jedno od najgušće naseljenih područja ne samo u Zagrebu nego i u cijeloj Hrvatskoj, a građevine su relativno stare. Mapiranjem potreba građana Trešnjevke u kriznim situacijama će nam dati informacije koje su slabe točke i dati temelj i smjernicu na kojoj možemo uspostaviti pristup problematici, kao i ponuditi metodologiju koja se onda može primijeniti i na ostatak Hrvatske.

Vraćanje moći građanima

Vraćanje moći građanima u kriznim situacijama može zvučati dramatično ili pretenciozno, no svi smo mi doživjeli potres i pandemiju i dobro znamo osjećaj nemoći, ako ne za nas same, barem za naše bližnje.

Bilo kakva inicijativa koja može vratiti sigurnost i moć građanima, dati im prve korake za djelovanje u kriznoj situaciji, je više nego dobro došla. To za sada potvrđuju i reakcije stručnjaka, stručnih službi, građana, ravnatelja škola, Crkve te općenito svima koji sudjeluju u ovom projektu.

Kroz naše istraživanje želimo saznati kako konkretno možemo pomoći građanima i kako konkretno možemo zadržati moć čak i u kriznoj situaciji. Zvuči odlično na papiru, no kako ćemo to postići?

Trenutna saznanja

Prikupljanje podataka je još u tijeku te nam ostaje za odraditi nekoliko stručnih skupova i fokus grupa. Također ćemo uskoro započeti veliku anketu među građanima Trešnjevke. Ono što smo do sada saznali smatramo jako zanimljivim.

Znate li možda što točno treba raditi u slučaju industrijske katastrofe u vašoj blizini? Vatrogasci i ostale stručne službe se jednoglasno slažu u našem stručnom skupu oko toga što morate raditi: ostanite u kući/stanu, zabrtvite sve prozore i vrata koliko je god bolje moguće. I dobro se informirajte jer je najbitnije za svaku katastrofu: slušajte samo službene vijesti i pratite samo provjerene izvore informacija.

U jednoj srednjoj školi na Trešnjevci smo provodili fokus grupu među profesorima. Pokazalo se da su profesori jako zainteresirani za temu i da imaju odlična razmišljanja na temu. Srećom nemaju traume od same fokus grupe i razgovoru o tematici, ali neki od njih loše reagiraju na stresne situacije i smatraju da bi mogli biti u panici ako se nešto slično ponovi. Također, ne znaju puno o stručnim službama za krizne situacije niti njihovom djelovanju i vježbama. Imaju izrazito dobro mišljenje o vatrogascima i jako nisko mišljenje o pripremljenosti lokalne zajednice. Nisu dobro informirani što konkretno raditi u slučaju pojedine krize te ne znaju gdje mogu dobiti informacije o tome.

Naš tim

Tko će nam omogućiti da saznamo sve ove bitne stvari?

Ovaj su projekt osmislile Božica Križanić prof. kineziologije, voditeljica projekta i Željka Gomuzak-Anić soc. pedagog, koordinatorica mapiranja, Lav Stipić, stručnjak za medije i društvene komunikacije te moderator stručnih skupova  i Vesna Totić soc. radnica i koordinatorica volontera su također dio tima bez kojih ovaj projekt ne bi bio moguć. Autor ovog članka i kreator metodlogije je mag. soc. Tomislav Dominić.

Poziv na akciju

Uvijek je najbolje biti pripremljen za ono na što možemo utjecati, zato pozivamo volontere da se priključe našem timu. Istražimo zajedno i naučimo kako se pripremiti na najbolji mogući način.

Prevencija i priprema čine pola posla, a mi u timu Centra Sunce radimo na poboljšanju pripremljenosti građana, istraživanju njihovih potreba i stvaranju zajednice savjesnih i odgovornih građana.

Ako želite postati dio ove inicijative korisnih promjena, slobodno nam se pridružite!

Zato pozivamo volontere da nam pomognu u provođenju fokus grupa, anketa, transkripcija tih grupa, stručnih skupova kao i s unosom podataka. Otvoreni smo za sve upite i usput nudimo mentorstvo za gore navedene stvari.

Može se naučiti metodologija provođenja fokus grupa i anketa i sudjelovati u svakom dijelu procesa, ovisno o preferencijama.

No ako niste za volontiranje, onda nas pratite te sudjelujte u anketi koja će biti uskoro dostupna.

Kako se javiti za volontiranje:

Poslušajte gostovanje na Radio Studentu 6.2.2023. gdje govorimo o Projektu i vraćanju moći građana u kriznim situacijama:

 

Članak objavljen u sklopu projekta:

Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu- Sunce među nama (UP.04.2.1.11.0160)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.
Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
“Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr