ZDRAVE NAVIKE ZA ZDRAVE KLINCE I.

Datum objave: 15.01.2020

SAŽETAK

Ponuditi roditeljima, djeci i predškolskim ustanovama inovativan projekt za prevenciju ovisnosti i nasilja i rizičnih oblika ponašanja djece i odraslih u obiteljimaučenje kroz pozitivno iskustvo obiteljskih odnosa, od najranije dobi – koji su to prihvatljiv oblici ponašanja, socijalne vještine i zdrave navike koje nas štite od različitih ovisnosti kroz život. Biti podrška roditeljima u usvajanju zdravih navika tj. radom na sebi i stvaranjem poticajne obiteljske klime, da postanu uzor svojoj djeci kako bi se smanjilo eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti.

Projekt financira Ministarstvo zdravstva za period od 4.11.2022. do 3.11.2025. godine.

Program se fokusira na:

 • razvoj zdrave obitelji i zajednice u kojoj djeca žive
 • educiranje o zdravim i nezdravim navikama koje već u najranijoj dobi mogu stvoriti preduvjete za ovisničko ponašanje u adolescenciji i odrasloj dobi te koje navike mogu postati zaštitni faktor
 • educiranje djece, roditelja, edukatora i zajednice o procesu nastajanja navika i kako pojedinac može biti kreator koji kontrolira i stvara navike u svom životu te koja je uloga roditelja i odgajatelja u kreiranju zdravih navika kod predškolske djece
 • osposobljavanje djece predškolske dobi u životnim vještinama i kreiranju zdravih navika kroz sportsko-rekreativni i kreativno-umjetnički program
 • osposobljavanje roditelja u komunikacijskim i roditeljskim vještinama i stvaranje prilike da kroz zajedničko vježbanje u grupi provedu kvalitetno vrijeme s djetetom/djecom i bolje upoznaju svoje dijete
 • osposobljavanje odgajatelja i stručnih suradnika predškolskih ustanova za provedbu i integraciju preventivnog programa „Zdrave navike za zdrave klince“ u svojoj ustanovi i zajednici.
 • poticanje prijenosa suvremenih znanja i vještina na stručne suradnike zaposlene u vrtićima u različitim dijelovima Hrvatske i poticanje ugrađivanje u vrtićke programe inovativnih modela i tehnika preventivnog rada.

          

                                                        CILJEVI

Ponuditi roditeljima, djeci i predškolskim ustanovama inovativan projekt za prevenciju nasilja i neprihvatljivih oblika ponašanja u obiteljima i učenje djece kroz pozitivno iskustvo obiteljskih odnosa, od najranije dobi koji su to oblici prihvatljivih oblika ponašanja. Biti podrška roditeljima u usvajanju zdravih navika tj. radom na sebi i stvaranjem poticajne  obiteljske klime, da postanu uzor svojoj djeci.

 

Projekt izravno omogućava dostupnost inovativnih metoda prevencije nasilja koje se vode paradigmom educiranja i osposobljavanja roditelja i odgajatelja kao i usvajanje i vježbanje životnih i socijalnih vještina koje doprinose smanjenu nasilja roditelja nad djecom, nasilja među djecom, kao i smanjenju stvaranja ovisničkog ponašanja koje dovodi do neprihvatljivih oblika ponašanja i agresije. Jedan od noviteta u projektu je fokusirati roditelje na kreiranje zdravih navika kod roditelja i djece, ali i rekonstrukciju loših navika kod samih roditelja i odgajatelja u zdrave navike koje su baza za prevenciju svih oblika nasilja. U kreiranje zdravih navika je uključen multidisciplinaran tim (dva psihologa, socijalni radnik i kineziolog) koji zajedničkim snagama pomažu roditeljima da shvate proces nastanka navika u ljudskom životu, proces mijenjanja navika i proces utvrđivanja nove navike i novih navika za čitav život.

                                                                                   AKTIVNOSTI

               • Edukacije za roditelje (komunikacijske vještine i roditeljske kompetencije)
               • Edukacije za odgajatelje i stručne suradnike u vrtićima (komunikacijske vještine i osobni razvoj)
               • Radionice za djecu i roditelje “Igrom, sportom i umjetnošću do optimalnog razvoja” (životne vještine koje se usvajaju kroz sportsko-rekreativne i kreativno-umjetničke radionice)
               • Obilježavanje Međunarodnog dana nenasilja i prezentacija rada na kraju projekta

 

  KORISNICI

 • djeca predškolske dobi
 • roditelji djece predškolske dobi
 • odgajatelji i stručni suradnici predškolskih ustanova
 • predškolske ustanove

 

PARTNERI

           1. godina – Dječji vrtić Martijanec – Varaždinska županija (2022/23. godina) – završeno
           2. godina – Dječji vrtić JUREK, Gornja Stubica – Krapinsko-zagorska županija – (2023/24. godina) – u tijeku
           3. 2 i 3. godina – Dječji vrtić RODA (iz Ivanić Grada) – partnerska organizacija i Dječji vrtić IVANIĆ GRAD – suradnička organizacija – Zagrebačka županija – (pola aktivnosti u 2023/24. godini, a pola aktivnosti u 2024/25. godini) – u narednom periodu
           4. godina Dječji vrtić „HLOJKICA“ – Primorsko-goranska županija (2024/25. godini) – u narednom periodu

 

                                                                             KONTAKT OSOBA:

 

 

2022. do 2025. godina: 

 

Ministarstvo zdravstva: “Zdrave navike za zdrave klince”, period od 4.11.2022. do 3.11.2025. godine

 

2020. i 2021. godina:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike: “Zdrave navike za zdrave klince”, period od 1.06.2020. do 31.05.2021. godine.