Druga aktivnost edukacije: Microsoft Planner, Forms i Bookings u Centru Sunce

U petak, 31. ožujka 2023., od 9 do 12 sati, održali smo drugu aktivnost edukacije na temu uporabe Microsoftovih alata i tehnologije u svakodnevnom radu. Edukacija je organizirana u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu – Sunce među nama (UP.04.2.1.11.0160)”.

Sadržaj:

Tijekom edukacije, sudionici su upoznati s teorijskim i praktičnim aspektima alata Microsoft Planner, Forms i Bookings. Kroz demonstraciju odabranih funkcionalnosti, polaznici su stekli uvid u mogućnosti primjene ovih alata u svom radu. Edukaciju je održala Katarina Zenko iz firme Span d.d., kojoj zahvaljujemo na prenesenim spoznajama.

Sudionici:

Edukacija je održana online, a prenosila se i u prostorijama Centra Sunce na adresi Bencekovićeva 19, Zagreb. Ukupno je sudjelovalo 24 osoba (zaposlenici, korisnici, partneri i volonteri).

Važnost edukacije:

Ova aktivnost ima značajan utjecaj na jačanje i unaprjeđenje kapaciteta zaposlenika i volontera organizacija civilnog društva, koji neposredno rade u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja. Edukacija im omogućava prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija, što je ključno za uspješno djelovanje u suvremenom okruženju.

SLIKE S RADIONICE:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.
“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
“Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr“