JA MOGU JA HOĆU – BOLJA BUDUĆNOST MLADIH U RURALNIM SREDINAMA

Datum objave: 21.12.2019

SAŽETAK

Projekt “Ja mogu, ja hoću – bolja budućnost mladih u ruralnim sredinama” uključuje aktivnosti osnaživanja mladih za aktivno i djelotvorno uključivanje u društvo, s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih u ruralnim sredinama uz održivi razvoj i ostanak u svom mjestu Krnjak. Projekt financira  Središnji državni ured za demografiju i mlade za period od 1.01.2024. – 31.12.2024. godine.

 

CILJEVI

Opći cilj je osigurati provedbu većeg broja različitih aktivnosti koje za cilj imaju osnažiti mlade za aktivno i djelotvorno uključivanje u društvo, na način da ostavljaju što manji negativni utjecaj na klimu i okoliš, a što ćemo ostvariti kroz edukacije, osposobljavanje, komunikaciju i volonterski angažman mladih kroz rad i primjenu znanja koje su stekli prilikom organiziranja Festivala i medijske kampanje.

Posebni ciljevi:  Ključni cilj je unaprjeđenje kvalitete života i mogućnosti mladih u ruralnim sredinama iz Općine Krnjak, a kroz provedbu projektnih aktivnosti također ćemo utjecati i na:

 • osposobljavanje i poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina i osiguravanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih – kroz volonterski angažman mladih iz Općine Krnjak
 • promicanje održivog razvoja i podizanje razine znanja, vještina i zapošljivosti te smanjenje rizika od ulaska u NEET kategoriju,

 

     AKTIVNOSTI

       • MEDIJSKA KAMPANJA I INFORMIRANJE MLADIH
       • PSIHOSOCIJANO SAVJETOVANJE I SAVJETOVANJE VEZANO ZA ZAPOŠLJAVANJE
       • FESTIVAL „MLADI ZA OPĆINU KRNJAK“ – Prezentacija svih sudionika Općine Krnjak i susjednih općina: OPG-ovi, seoski turizam, obrtnici, Kulturno umjetnička društva, udruge, sportski klubovi i dr. te edukacije i radionice.
       • EDUKACIJA “PODUZETNIŠTVO ZA MLADE SA SELA” – Održane edukacije na teme: 1.Definiranje poslovne ideje; 2.Pisanje poslovnog plana; 3. Pronalazak izvora financiranja i poslovnih partnera; 4. Osnove prodajne komunikacije; 5. Umrežavanje s drugim poduzetnicima; 6. Osnove financiranja iz EU fondova.
       • EVALUACIJA

KORISNICI

        • minimalno 20 mladih osoba iz Općine Krnjak (oba spola, 15-30 godina) koji stječu znanje, edukacije i osposobljavaju se kroz volonterski angažman za lokalnu zajednicu
        • Minimalno 8 educiranih mladih osoba iz Općine Krnjak koji će se uključiti u volonterski rad u organizaciju Festivala “Mladi za Općinu Krnjak”
        • Općina Krnjak – stanovnici, obiteljska gospodarstva, obrtnici, poslodavci, političari i ostali dionici
   •                              

                                                                                                                PARTNERI

                    • Općina Krnjak

 

KONTAKT OSOBA:

 

 

 

 

 

 

Od 2020. do 2023. godine:

Središnji državni ured za demografiju i mlade, za period: od 1.01.2024. – 31.12.2024. godine