Savjetovalište Trešnjevka

Datum objave: 15.01.2020

CILJEVI

Opći cilj programa: je razvijati i provoditi programe koji promiču i unapređuju razvoj i zdravlje pojedinca, obitelji i zajednice te graditi socijalno odgovornu zajednicu.

AKTIVNOSTI

Aktivnosti programa: savjetodavni rad za djecu, mlade i odrasle, pomoć u učenju za učenike, savjetovanje roditelja u odgoju djece, tečaj za buduće roditelje, seminari za razvoj partnerskih vještina, radionice, predavanja, tribine te druge aktivnosti u suradnji sa različitim ustanovama i službama u zajednici.

OPIS AKTIVNOSTI

       • Individualno savjetovanje za djecu, mlade i odrasle kojima je potrebna pomoć u svladavanju životnih teškoća
       • Grupno savjetovanje za djecu, mlade i odrasle kojima je potrebna pomoć u svladavanju životnih teškoća
       • Edukativne radionice za djecu i mlade, teme se dogovaraju sa stručnim suradnicima škola i korisnicima npr. komunikacija, socijalne vještine, zdravo partnerstvo, vršnjačka medijacija i dr.
       • Edukativne radionice za djelatnike škola, učeničkih domova i CZSS    
       • Individualni i grupni tretman djece i mladih sa rizičnim ponašanjem. Svrha je stvarati uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit maloljetnika, utjecati na sprječavanje neprihvatljivih oblika ponašanja, pratiti socijalne probleme i pojave kod djeteta i poduzimati mjere za otklanjanje uzroka i posljedica u suradnji sa stručnim osobljem Centra za socijalnu skrb i roditeljima djeteta, te po potrebi i drugim nadležnim tijelima.
       • Individualna pomoć u učenju – Svrha je pokazati korisniku kako bolje učiti i usvajati gradivo kako bi postigli bolji školski uspjeh.
       • Grupe razvijanja strategija učenja “Kako učiti lako” – kroz radionice/edukacije korisnici će naučiti kako povećati motiviraciju i koncentriaciju kod učenja. Usvojit će napredne tehnike učenja i obrade nastavnog gradiva, organizaciju vremena i prostora, izradu mentalnih mapa, te se nositi sa ispitnim stresom.
       • Partnersko savjetovanje – korisnici dolaze sami ili su upućeni iz CZSS-a. Savjetovanje traje u prosjeku 10 susreta. Svrha je omogućiti korisnicima da uspostave novu ravnotežu u svojim odnosima, poboljšaju međusobnu komunikaciju i uspostave odnos ravnopravnog dostojanstva.
       • Obiteljsko savjetovanje – korisnici dolaze sami ili su upućeni iz CZSS-a. Savjetovanje traje u prosjeku 10 susreta. Svrha je omogućiti korisnicima da uspostave novu ravnotežu u svojim odnosima, poboljšaju međusobnu komunikaciju i uspostave odnos ravnopravnog dostojanstva.

 

KORISNICI

                  • djeca
               • mladi
              • građani
              • seniori
                     • stručnjaci

 

PARTNERI I SURADNICI

 

KONTAKT OSOBA:

       • Vesna Totić, koordinatorica projekta
       • E-mail: vesna.totic@ti-si-sunce.hr
       • Mob. 092/1710-140

 

 

 

 

 

Od 2013. do 2020. godine:

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici – Savjetovalište Trešnjevka“

2011. godina:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: “Savjetovalište u zajednici ” – Savjetovalište Trešnjevka – Potprogram za djecu mlade i odrasle

 

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici – Savjetovalište Trešnjevka“

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport: “Pro art”

2010. godina:

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, odjel za mlade: „Savjetovalište u zajednici – potprogram “Podržimo mlade generacije”

Grada Zagreba – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici – Savjetovalište Trešnjevka“

2009. godina:

Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje: “Savjetovalište u Zajednici” 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: „Školsko savjetovalište“

 

CNF-CEE – udružene nizozemske zaklade – „Savjetovalište Trešnjevka„

Humanitarna udruga “RTL pomaže djeci”: “Kreativnošću do uspjeha”

 

2008. godina:

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici“

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, odjel za mlade: „Savjetovalište u zajednici – potprogram “Podržimo mlade generacije”

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: „Školsko savjetovalište“

 

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti: Savjetovalište Trešnjevka – program “Jednake šanse za djecu iz siromašnih obitelji”

 

CNF-CEE – udružene nizozemske zaklade – „Savjetovalište Trešnjevka„

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi: „Promotivne prezentacije-Promidžba Savjetovališta u zajednici“

 

2007. godina:

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici“ 

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, odjel za mlade: „Savjetovalište u zajednici – potprogram “Podržimo mlade generacije”

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: „Školsko savjetovalište“ 

 

CNF-CEE – udružene nizozemske zaklade – „Savjetovalište Trešnjevka„

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: „Savjetovalište u zajednici 

 

2006. godina:

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici“

Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu i branitelje: „Savjetovalište u zajednici“

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: „Školsko savjetovalište“

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske suradnje: „Savjetovalište u zajednici – Poticajna obitelj”

 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: „Savjetovalište u zajednici – Poticajna obitelj”