Savjetovalište Trešnjevka

Datum objave: 15.01.2020

CILJEVI

Opći cilj programa: je razvijati i provoditi programe koji promiču i unapređuju razvoj i zdravlje pojedinca, obitelji i zajednice te graditi socijalno odgovornu zajednicu.

AKTIVNOSTI

       • Individualno savjetovanje za djecu, mlade i odrasle kojima je potrebna pomoć u svladavanju životnih teškoća, partnersko i grupno savjetovanje
       • Edukativne radionice za djecu i mlade, , odrasle, starije osobe i dr. korisnike teme npr. komunikacija, socijalne vještine, zdravo partnerstvo, vršnjačka medijacija i dr.
       • Edukativne radionice za djelatnike škola, učeničkih domova i CZSS    
       • Individualni i grupni tretman djece i mladih sa rizičnim ponašanjem i djece s teškoćama u razvoju
       • Individualna pomoć u učenju  i grupe za razvijanje strategije učenja
       • Obiteljsko savjetovanje 
       • Osmišljavanje novih potprograma za prevenciju neprihvatljivog ponašanja djece i mladih, odnosno prevencija nasilja, prevencija ovisnosti, demokratizacija društva. Potprogram: https://www.ti-si-sunce.hr/ja-mogu-ja-hocu-ruralne-sredine/
       • Pružanje niza usluga za djecu s teškoćama u razvoju i čitavim obiteljima kao podršku za što kvalitetniji život, ostvarivanje prava, integracija u društvo i podrška lokalne zajednice za najslabije npr. kroz klub za roditelje i djecu, podršku roditeljima i obiteljima djece s teškoćama, organizirane igraonice za razvoj socijalnih vještina, radionice poboljšanja kvalitete života – grupni rad i individualni rad, medijsku kampanju i dr. Potprogram: „MOJE PRAVO NA IGRU I SPORT“ – socijalne usluge za djecu s teškoćama u razvoju
       • Osmišljavanje novih potprograma za unapređenje života čitavih obitelji kao i starijih članova obitelji, traženje donacija i provedba programa i projekata

 

KORISNICI

                  • djeca i mladi s i bez teškoća
               • obitelji
              • građani
              • seniori
                     • stručnjaci…

 

PARTNERI I SURADNICI

 

KONTAKT OSOBA:

       • Božica Križanić
       • E-mail: info@ti-si-sunce.hr
       • Mob. 092/1710-140

 

 

 

 

 

Od 2023.  do 2024. godine financirani podprogrami su:

JA MOGU JA HOĆU – BOLJA BUDUĆNOST MLADIH U RURALNIM SREDINAMA: //www.ti-si-sunce.hr/ja-mogu-ja-hocu-ruralne-sredine/

„MOJE PRAVO NA IGRU I SPORT“ – socijalne usluge za djecu s teškoćama u razvoju//www.ti-si-sunce.hr/aktualno-2/

 

Od 2013. do 2020. godine:

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici – Savjetovalište Trešnjevka“

2011. godina:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: “Savjetovalište u zajednici ” – Savjetovalište Trešnjevka – Potprogram za djecu mlade i odrasle

 

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici – Savjetovalište Trešnjevka“

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport: “Pro art”

2010. godina:

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, odjel za mlade: „Savjetovalište u zajednici – potprogram “Podržimo mlade generacije”

Grada Zagreba – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici – Savjetovalište Trešnjevka“

2009. godina:

Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje: “Savjetovalište u Zajednici” 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: „Školsko savjetovalište“

 

CNF-CEE – udružene nizozemske zaklade – „Savjetovalište Trešnjevka„

Humanitarna udruga “RTL pomaže djeci”: “Kreativnošću do uspjeha”

 

2008. godina:

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici“

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, odjel za mlade: „Savjetovalište u zajednici – potprogram “Podržimo mlade generacije”

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: „Školsko savjetovalište“

 

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti: Savjetovalište Trešnjevka – program “Jednake šanse za djecu iz siromašnih obitelji”

 

CNF-CEE – udružene nizozemske zaklade – „Savjetovalište Trešnjevka„

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi: „Promotivne prezentacije-Promidžba Savjetovališta u zajednici“

 

2007. godina:

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici“ 

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, odjel za mlade: „Savjetovalište u zajednici – potprogram “Podržimo mlade generacije”

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: „Školsko savjetovalište“ 

 

CNF-CEE – udružene nizozemske zaklade – „Savjetovalište Trešnjevka„

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: „Savjetovalište u zajednici 

 

2006. godina:

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom: „Savjetovalište u zajednici“

Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu i branitelje: „Savjetovalište u zajednici“

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta: „Školsko savjetovalište“

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske suradnje: „Savjetovalište u zajednici – Poticajna obitelj”

 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: „Savjetovalište u zajednici – Poticajna obitelj”