Kako se građani Trešnjevke pripremaju za krizne situacije: Uvidi iz novog istraživanja

U svijetu koji je sve više podložan raznim krizama, od prirodnih katastrofa do tehnoloških poteškoća, važno je razumjeti kako se zajednice pripremaju i reagiraju. Nedavno istraživanje Centra Sunce pruža uvide u potrebe i percepcije građana Trešnjevke u Zagrebu kada je riječ o kriznim situacijama. Ovaj članak donosi zanimljive zaključke iz ovog istraživanja.

Metodologija Istraživanja:

Istraživanje je provedeno kroz klasičan višemetodski pristup koji uključuje teorijske radove, kvalitativna istraživanja, stručne skupove, fokus grupe i kvantitativna istraživanja putem anketa.

Informiranost Građana:

Jedan od ključnih aspekata istraživanja bio je razumjeti kako se građani informiraju o kriznim situacijama. Zanimljivo je da, iako većina građana ima pristup informacijama, postoji nedostatak konkretnog znanja o tome kako djelovati u kriznim situacijama, posebno kada su telekomunikacije onesposobljene.

Pripremljenost i Percepcija Opasnosti:

Istraživanje je također istraživalo koliko su građani pripremljeni za krize. Većina ispitanika nije prošla službenu obuku u tijelima civilne zaštite, vatrogasaca ili drugih relevantnih službi. Međutim, postoji snažan osjećaj među građanima da bi redovita obuka i edukacija trebali biti obavezni za svakog sposobnog građanina.

Moć Građana u Kriznim Situacijama:

Građani Trešnjevke izrazili su želju za aktivnijom ulogom u pripremi za krize. Smatraju da bi trebali imati veću moć u smislu pripreme pojedinaca i zajednice u kriznim situacijama, bez ometanja stručnih službi.

Prioriteti i Aktivacija:

Građani smatraju da je prioritet postavljanje informacija o postupanju pojedinaca u kriznim situacijama na javnim površinama. Također, postoji volja za financiranjem ovakvih inicijativa, bilo iz pričuve ili iz vlastitog budžeta.

Zaključak:

Istraživanje Centra Sunce otkriva važne uvide o tome kako se građani Trešnjevke nose s kriznim situacijama. Iako postoji određena razina informiranosti, postoji i jasna potreba za poboljšanjem obrazovanja i pripreme građana za krize.

Građani izražavaju želju za aktivnijim sudjelovanjem u pripremi za krize i smatraju da bi redovita obuka trebala biti obavezna. Također, postoji snažan osjećaj da bi informacije o postupanju u kriznim situacijama trebale biti dostupnije na javnim mjestima.

Ovo istraživanje naglašava važnost zajedničkog djelovanja građana, vlade i relevantnih službi u pripremi za krizne situacije. Kroz bolju edukaciju, komunikaciju i suradnju, zajednice kao što je Trešnjevka mogu biti bolje pripremljene za suočavanje s izazovima koji proizlaze iz kriznih situacija.

Tablica koja sažima potrebe građana Trešnjevke i zaključke iz istraživanja:

Ova tablica pruža sažetak ključnih potreba građana Trešnjevke i zaključaka iz istraživanja u vezi s pripremom za krizne situacije.

Napomena: Ovaj članak je napisan na temelju PowerPoint prezentacije “Preliminarna analiza ankete: Potrebe građana Trešnjevke u kriznim situacijama” napisane od stručnjaka Tomislava Dominića mag. soc., – voditelja obrade podataka i izrade metodologije za mapiranje potreba građana Trešnjevke koju je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ankete je isključiva odgovornost Centra Sunce.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.
“Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
“Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr