ZDRAVE NAVIKE ZA POTICAJNE OBITELJI – aktualno

Datum objave: 20.11.2023

Projekt “Zdrave navike za poticajne obitelji” osigurava aktivnu podršku roditeljstvu u zajednici pod nazivom Klub za roditelje i djecu  i “Zdrave navike za zdrave klince” na području grada Zagreba, Varaždinske županije i ostalih županija (Online). Projekt financira  Središnji državni ured za demografiju i mlade za period od 1.09.2023. – 31.08.2024. godine.

CILJEVI PROJEKTA

Osigurati aktivnu podrške roditeljstvu u zajednici pod nazivom Klub za roditelje i djecu “Zdrave navike za zdrave klince” na području grada Zagreba, Varaždinske županije i ostalih županija putem različitih aktivnosti u zajednici :

 • radionice za razvoj zdravih navika za zdrave obitelji
         • proširiti i produbiti partnerstva vrtića, udruga i ostalih lokalnih dionika u pružanju podrške roditeljstvu
         • pružiti podršku i zaštitu zdravlja trudnicama i novorođenčadi (psihičkog, fizičkog i duhovnog zdravlja) kao i očevima
         • promicati ravnopravno roditeljstvo
         • druženja i korištenja usluga koji će roditeljima pomoći u kvalitetnijoj uspostavi ravnoteže između poslovnog i privatnog života

 

 AKTIVNOSTI

             • TRENING “ZDRAVE NAVIKE ZA POTICAJNE OBITELJI” – Roditelji (sadašnji i budući) će biti osnaženi za roditeljske obaveze kroz radionice na teme: roditeljske vještine, komunikacija s predškolcem i u obitelji, tehnike nošenja sa stresom, partnerstvo u odgoju djece, organizacija vremena i obiteljske podrške i dr.
             • “FITNES ZA RODITELJE I BEBE“ – radionice -roditelji ojačani za korištenje razvojne gimnastike i masaže beba i poticanje optimalne senzoričke integracije kao i niz vježba za roditelje kako bi što kvalitetnije održavali potrebnu fizičku kondiciju za brigu o bebi/djeci.
             • KLUB ZA RODITELJE I DJECU – OD 1. DO 5. GODINA – Kroz druženje s kineziologinjom i socijalnom pedagoginjom roditelji će steći roditeljske kompetencije, komunikacijske vještne, kako poticati zdrave navike kod djece od najranije dobi i sl.
             • INDIVIDUALNO I PARTNERSKO SAVJETOVANJE ZA RODITELJE
             • MEDIJSKA KAMPANJA
             • EVALUACIJA

 

KORISNICI

 1. Djeca predškolske dobi – opća populacija
 2. Roditelji tj. obitelji

 

 PARTNERI

             • Dječji vrtić Vlakić Martijanec

 

 

KONTAKT OSOBA

Željka Gomuzak Anić

Voditeljica strateškog razvoja i projekata

E-mail: info@ti-si-sunce.hr

 

 

 

 

 

2023/24. godina:

Ova objava izrađena je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti  korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajalista davtelja.

 Središnji državni ured za demografiju i mlade “Zdrave navike za poticajne obitelji”, period od 1.09.2023. – 31.08.2024. godine