Ja mogu, ja hoću – edukacija i osposobljavanje

Datum objave: 27.06.2022

Projekt “Ja mogu, ja hoću – edukacija i osposobljavanje” nudi niz aktivnosti usmjerene poboljšanju uvjeta za očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih te zadovoljavanje potreba mladih i stručna osposobljavanja/edukacije, sa svrhom poboljšanja kvalitete života mladih u RH.

CILJEVI PROJEKTA:

 • osnaživanje mladih sa svrhom podizanja kvalitete života mladih
 • ponuditi niz aktivnosti mladima usmjerene poboljšanju uvjeta za očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih te zadovoljavanje potreba mladih i stručnom osposobljavanju/edukaciji
 • poticanje uključivanja mladih u život lokalne zajednice osiguravajući svima dostupno, kvalitetno, vrijednosno usmjereno, održivo i primjenjivo obrazovanje mladih
         • kroz izvaninstitucionalno stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija volonterskim angažmanom mladih osoba pružiti ciljanu i učinkovitu pomoć korisnicima
         • promocija volontiranja i aktivizma među mladima i davanje sve većoj važnosti volonterskog rada u krugovima hrvatskih poslodavaca
         • unapređenja kvalitete života, životnih vještina, zdravih stilova života djeca i mladih u RH te promicanje jednakopravnosti kroz odgoj i obrazovanje izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava, da steknu dodatno znanje i vještine te pridonesu promicanju i aktivnome prakticiranju ljudskih prava, kao i da postanu aktivni građani našega društva
         • program razviti u model dugogodišnjeg rada s mladima za učinkovitu pomoć marginaliziranim skupinama, kvalitetnoj edukaciji i osposobljavanju mladih za rad s marginaliziranim skupinama i razvoj volonterskih programa za održivo, ekološko, uključivo i kvalitetno društvo
         • informirati poslodavce, škole, fakultete i širu javnost o važnosti volonterskog iskustva koje je ravnopravno praksi i radom iskustvu, te prihvaćanje zapadnoeuropskog standarda da se volontersko iskustvo uvrsti u životopis, provjerava i vrednuje jednako kao i radno iskustvo prilikom selekcijskog postupka u zapošljavanju

 

 AKTIVNOSTI:

             • Prikupljanje mladih i selekcija prema edukacijama i volonterskom angažmanu
             • Edukacija i osposobljavanje mladih za
                • pomoć u učenju i instrukcije
                • asistente u treningu i individualni rad s djecom s teškoćama
                • rad sa starijim osobama
                • savjetovanje
                • „soft skils“
               • „poduzetništvo i projekt menadžment“
            • Volonterski angažman mladih (u Zagrebu i drugim županijama)
               • pomoć u učenju i instrukcije
               • asistente u treningu i individualni rad s djecom s tur
               • snimanje edukativnih filmova za YouTube kanal
               • rad sa starijim osobama
               • savjetovanje
               • pisanje i provedba projekata, te asistenti voditeljima projekata
               • aktivnosti za unapređenje rada udruge (administracija, medijska vidljivost, dizajn publikacija, web, društvene mreže, marketing, prijevod i dr.)
            • Intravizija volontera i sastanci s volonterima te druženja mladih i izlet
            • Okrugli stol “Volonterski rad vs. plaćeni rad“
            • Izrada i praćenje evaluacije rada volontera i izvještavanje
            • Savjetovanje za mlade i grupe podrške

 

KORISNICI:

Izravni korisnici ovoga programa su:

         1. 60 mladih osoba (oba spola, 15-30 godina) koji stječu znanje, edukacije i osposobljavanje u radu s djecom, posebice s djecom koje imaju poteškoće u učenju i teškoće u razvoju, romska djeca, udomljena djeca i mladi, starije osobe – polaznici edukacija i volonterskog rada
         2. 40 i više educiranih mladih osoba koji će se uključiti u volonterski rad s navedenim marginalnim skupinama u Cetru Sunce ili drugim udrugama u lokalnoj zajednici u kojoj žive s naglaskom na Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Sisačko-moslavačku, Karlovačku i Varaždinsku županiju
         3. poslodavaci, stručnjaci, mlade osobe i osobe iz različitih institucija koji će sudjelovati na okruglom stolu

 

 PARTNERI

             • Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

SURADNICI

                    • Fakulteti
                    • Srednje škole
                    • Domovi za starije osobe
                    • Volonterski centar Zagreb i dr.

 

KONTAKT OSOBA:

Božica Križanić

Voditeljica ureda i projekata

E-mail: info@ti-si-sunce.hr

 

 

 

 

 

2022. godina:

 Središnji državni ured za demografiju i mlade “Ja mogu, ja hoću – edukacija i osposobljavanje”, period od 1.01. – 31.12.2022. godine