Održana 1. edukacija za zaposlenike, partnere i volontere u sklopu EU projekta – Sunce među nama

U petak 3.3.2023. održali smo prvu aktivnost edukacije na temu uporabe Microsoftovih alata i tehnologije u svakodnevnom radu (akt 2.1.) – “Napredno korištenje OneDrive i Sharepoint servisa”.

Edukacije se održavaju sklopu projekta “Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu- Sunce među nama (UP.04.2.1.11.0160)”

Hvala predavaču Mateju Šeremetu iz poduzeća Digitalni ured (Span d.d.) na vrijednim informacijama.

Edukacija je održana u uredima Centra Sunce Bencekovićeva 19, Zagreb
Sudjelovalo je 12 zaposlenika korisnika i partnera te 15 volontera.

Naglašavamo da je ovo bitna aktivnost u okviru provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija:
2.1. Provedena edukacija na temu uporabe Microsoftovih alata i tehnologije

KRATKA SNIMKA ODRŽANE RADIONICE:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.
“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
“Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr“