Prikupljeni savjeti stručnjaka na stručnom skupu o smanjenju rizika od ekstremnih temperature – 18.5.2023.

Dana 18.5.2023. u prostorijama Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce u Bencekovićevoj 19, Zagreb, održan je 4. stručni skup pod nazivom “Smanjenje rizika i spremnost za ekstremne temperature na razini lokalne zajednice”. Skup je bio dio projekta “Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu – Sunce među nama” (UP.04.2.1.11.0160).

Voditeljica projekta, Božica Križanić, prof. kineziologije, koordinatorica mapiranja Željka Gomuzak-Anić, dipl. soc. pedagogije, moderator stručnog skupa Lav Stipić, mag. oec, voditelj mapiranja podataka Tomislav Dominić, mag.soc, voditelj sportskih aktivnosti Hrvoje Belušić, prof. kineziologije te koordinatorica volontera Vesna Totić, dipl. soc. radnica, bili su ključni organizatori skupa.

SUDIONICI STRUČNOG SKUPA – Bencekovićeva 19, Zagreb.

Na skupu su sudjelovali stručnjaci iz različitih područja i predstavili svoje prijedloge i ideje, a imali smo i partnere projekta Udrugu Ozana te Udrugu Down iz koje su se uključili online.

Tijekom skupa stručnjaci iz različitih područja raspravljali su o različitim strategijama i mjerama koje se mogu primijeniti kako bi se smanjio rizik od ekstremnih temperatura. Diskusija je uključivala raspravu o planovima rada u ekstremnim temperaturama, postavljanju agregata i definiranju prioriteta u financijskom planu, zelenim krovovima, kišnim vrtovima, evakuacijskim površinama, i važnosti EU projekata i uključivanje građana.

Važna pitanja poput utjecaja slivnih voda na Medvednici, nedostatka klima uređaja kod građana i angažmana građana i udruga u prikupljanju informacija također su bila na dnevnom redu.
Stručnjaci su predložili niz dugoročnih i kratkoročnih mjera za smanjenje rizika od ekstremnih temperatura, uključujući urbanističko planiranje, ozelenjivanje fasada, primjenu zelenih tehnologija, podršku građanima, edukaciju stanovništva, premještanje rizičnih skupina u klimatizirane objekte i osiguravanje osvježenja za građane tijekom toplinskih valova.

Diskusija je također uključila mogućnosti korištenja modernih tehnologija za smanjenje rizika i pripravnost, kao i potrebu zaštite djece i starijih osoba.
Na kraju skupa, naglasak je stavljen na važnost prevencije i razvoj tjelesne otpornosti na ekstremne temperature, uz posebno istaknutu potrebu za zaštitom djece i starijih osoba.

Centar Sunce i njegovi partneri nastavit će raditi na implementaciji ovih ideja i surađivati s lokalnom zajednicom radi stvaranja otpornijeg okruženja za sve građane.

Ovaj skup pružio je važne informacije i prijedloge za smanjenje rizika od ekstremnih temperatura.

ONLINE sudionici:

REPORTAŽA NA HRT4 – emisija “HRVATSKA DANAS” 18.5.2023 18:00 sati

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.
“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
“Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr