Tijela upravljanja

Datum objave: 21.12.2019

Tijela upravljanja Udrugom prema Statutu Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

 

SKUPŠTINA

 • Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Skupštinu čine aktivni članovi Udruge.
 • Član Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, državljanin Republike Hrvatske, koja je zainteresirana za sudjelovanje u radu Udruge i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
 • Maloljetne osobe, osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Udruge i sudjelovati u njenim aktivnostima, ali nemaju pravo odlučivati u njenim tijelima.
 • Član Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju preko ovlaštenog predstavnika.
 • Član može postati i strani državljanin, pod uvjetima utvrđenim Statutom Udruge.
 • Članovi Udruge su ravnopravni u svojim pravima i obvezama i svi imaju pravo na jednak tretman u Udruzi.

UPRAVNI ODBOR

 •  Upravlja Udrugom između dvije sjednice Skupštine
 •  Obaveze i odgovornosti Upravnog odbora nalaze se u Statutu udruge

Članovi Upravnog odbora od 21. rujna 2020. – 21. rujna 2024. godine su:

 1. Tanja Prekodravac – Predsjednica Upravnog odbora
 2. Maja Novak – Zamjenica Predsjednice Upravnog odbora (od 29.listopada 2020. do 21. rujna 2024.)
 3. Daniel Brkan
 4. Matija Marković
 5. Dragana Stanić (od 29.listopada 2020. do 21. rujna 2024.)

NADZORNI ODBOR

 • Vrši nadzor nad radom Udruge i usklađenošću djelovanja sa Statutom i zakonima
 • Prizivno je tijelo u slučaju prigovora na zapošljavanje i prekida ugovora
 • Podnosi Zapisnik o održanoj sjednici Skupštini.
 • Nadzorni odbor ima tri člana. Odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.
  Sastaje se najmanje jedan put godišnje, odluke donosi na sjednici.

Članovi Nadzornog odbora od 21. rujna 2020. – 21. rujna 2024. godine su:

 1. Davor Čović
 2. Latica Mladina
 3. Mauro Lukić

Više o upravnim tijelima možete pročitati u Statutu Centra Sunce.