Moje pravo na pokret, govor i čitanje

Projekt “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju (UP.02.1.1.15.0028) je sufinanciran u sklopu programa Europski strukturni i investicijski fondovi, Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond.

Ukupna vrijednost projekta je 499.771,72 kuna. Bespovratna sredstva tj. projekt je sufinanciran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 74.965,76 kuna (15 posto). Bespovratna sredstva tj. projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 424.805,96 kuna (85 posto).

Projekt provodi Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce u razdoblju od 6.07.2022. – 6.07.2023. godine na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

SAŽETAK:

Razviti jedinstven program u Hrvatskoj koji će poticati pred čitalačke i čitalačke sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju i jezičnim teškoćama kroz niz radionica koje koriste pokret, logopedske metode, kineziterapiju, Floor Time, Body tehniku i dr. Mladi s invaliditetom će imati priliku sudjelovati u Klubu čitača s ciljem da unaprijede svoje socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine. Te podizanje razvoja svijesti kod građana i obitelji s članovima s invaliditetom o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju

CILJEVI PROJEKTA:

 • Povećanje socijalne uključenosti i povećanje dostupnosti materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijanje čitalačke kompetencije djece i mladih, a posebice djece i mladih s jezičnim teškoćama i teškoćama u razvoju i/ili s invaliditetom (od 3-25 godina)
 • Povećanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti te pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih, a posebice djece i mladih s jezičnim teškoćama i teškoćama u razvoju i/ili s invaliditetom (od 3-25 godina)

AKTIVNOSTI:

 • Radionice participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija Klub “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – radionice čitanja za razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti
 • Radionice participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija Klub čitača Sunce – povećanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti te pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti
 • Radionice književnih susreta, grupa podrške i edukacija za roditelje djece i mladih s teškoćama u razvoju za poticanje pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti
 • Nabavka opreme potrebne za realizaciju aktivnosti: knjige, slikovnice, literature i didaktički materijala za poticanje govornih i čitalačkih sposobnosti kod djece s teškoćama u razvoju
 • 10 volontera sudjelovat će u provedbi aktivnosti elementa.

KORISNICI:

Izravni korisnici ovoga programa su:

 1. 25 osoba s invaliditetom
 2. 15 osoba mlađih od 25 godina
 3. 12 i više roditelja
 4. 10 volontera

SURADNICI

 • vrtići
 • škole
 • udruge
 • sportski klubovi

 

KONTAKT OSOBA:

Božica Križanić
Voditeljica ureda i projekata
E-mail: info@ti-si-sunce.hr

 

 

 

DONATORI

2022/23. godina

Europski strukturni i investicijski fondovi, Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond. PT1: Ministarstvo kulture i medija, PT2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva: “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju, period od 6.07.2022. – 6..2023. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ministarstvo kulture i medija.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce.

Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva kulture i medija.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr www.strukturnifondovi.hr

LOGO PROJEKTA:

VIDEO PROJEKTA:

PLAKAT PROJEKTA

Linkovi povezanih objava:

1. NAJAVA

2. VIJEST ZA RODITELJE

3. KLUB ČITAČA SUNCA ZA MLADE

4. KLUB ČITAČA ZA MLADE S INVALIDITETOM

5. TIJEK RAZVOJA PROJEKTA – 29.11.2022. – DRUGI RODITELJSKI SASTANAK

6. MALI INTERVJU – MARIJANA PERINIĆ

7. KALENDAR AKTIVNOSTI 2022/2023

8. Započeli smo radionice za djecu i mlade u sklopu projekta 

9. KALENDAR SIJEČANJSKIH AKTIVNOSTI 2023.

10. PRIJAVE ZA VOLONTIRANJE – ASISTENT U SKLOPU DVA PROJEKTA – RASPORED TRENINGA

11. STRUČNI ČLANAK 1.dio – autor: Božica Križanić

12. MALI INTERVJU – MATEJ SAKOMAN