3. stručni skup o smanjenju rizika i spremnost za poplavu: Fokus na lokalnu zajednicu Trešnjevka

U ovom članku obrađuje se treći stručni skup o smanjenju rizika i spremnosti za poplavu na razini lokalne zajednice, održan u Zagrebu 30. ožujka 2023. godine. Organizatori skupa su Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce, a voditeljica projekta je Božica Križanić. Koordinatorica mapiranja je Željka Gomuzak-Anić, a moderator stručnog skupa je Lav Stipić.

Skup se fokusirao na mapiranje Trešnjevke i prikupljanje savjeta od strane stručnjaka za smanjenje rizika od poplava. Sudionici skupa bili su stručnjaci iz raznih područja, uključujući Dalibora Belegića iz Centra za potresno inženjerstvo, Ivu Brozičević iz Vodnogospodarskog odjela za Gornju Savu, Božidara Ferka iz vatrogasne zajednice grada Zagreba, Maria Klarica iz Hrvatskih voda, Damira Gašparovića voditelja odjela za poslove civilne zaštite i operativnu politiku, Nenada Ljubića predstavnika Vijeća gradske četvrti Trešnjevka jug i mnoge druge.

Skup je dio projekta “Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu – Sunce među nama – u slučaju kriznih situacija”, sufinanciranog od Europskog Socijalnog fonda te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Cilj projekta je razviti kapacitete organizacije za mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama te unaprijediti znanja i vještine svojih zaposlenika i volontera za konkretan odgovor na potrebe korisnika.

Projekt uključuje održavanje stručnih skupova na temu industrijskih i nuklearnih nesreća, potresa, epidemija i pandemija, te ekstremnih temperatura. Tijekom skupa, sudionici su imali priliku razmijeniti svoja znanja i iskustva u vezi s poplavama i njihovim posljedicama na području Trešnjevke u Zagrebu.

Ovaj članak predstavlja sažetak trećeg stručnog skupa i nudi uvid u razne teme koje su obrađene tijekom događaja, kao i stručnjake koji su sudjelovali u raspravama. To može biti korisno za one koji su zainteresirani za smanjenje rizika od poplava i razvoj strategija za prevenciju i odgovor na krizne situacije na razini lokalne zajednice.

U sklopu konstruktivne i produktivne rasprave, sudionici su razgovarali o vjerojatnosti pojave poplava, održavanju i poboljšanju nasipa, mjerama zaštite i suradnji s lokalnom zajednicom. U raspravi su se dotaknuli raznih aspekata poplavnih problema, uključujući uzroke poplava, preventivne mjere, koordinaciju između različitih službi, ulogu građana u prevenciji i njihovu odgovornost u kriznim situacijama, te korake koje građani trebaju poduzeti kako bi pomogli jedni drugima i tijekom evakuacije i spašavanja u slučaju poplave.

Stručnjaci su iznijeli različite mišljenja i iskustva vezana uz problematiku poplava, naglašavajući važnost unaprjeđenja infrastrukture, održavanje nasipa i odvodnih kanala, te ulogu građana u očuvanju okoliša. Također, spomenuli su potrebu za jačanjem svijesti građana o njihovoj ulozi i odgovornostima u kriznim situacijama.

Osim toga, sudionici su razgovarali o potrebi za jačanjem suradnje s lokalnom zajednicom i uključivanjem građana u razne aktivnosti kako bi se smanjili rizici od poplava. Također su istaknuli važnost edukacije građana, posebno mladih, kako bi bili spremni i znali kako reagirati u slučaju poplave.

U zaključku, sudionici su se složili da je važno kontinuirano raditi na unaprjeđenju mjera zaštite od poplava, poboljšanju infrastrukture, te jačanju suradnje između različitih službi i lokalne zajednice.

Također pozvani su svi da ispune anketu i prijavnicu za fokus grupe koje su još u tijeku i time svojim angažm,anom pomognu svima da se osjećamo sigurnije. – ISPUNITE I VI.

Link na ANKETU

Link na prijavnicu za FOKUS GRUPU

Hvala Vam unaprijed

Tim Centra Sunce

 

SLIKE SA STRUČNOG SKUPA:

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra Sunce.
Stajališta izražena u ovoj objavi iskjučiva su odgovornost Centra sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.