Kontakt

Datum objave: 09.01.2020

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

Albaharijeva 2

10000 Zagreb

Mob: 092/17-10-140

E-mail: info@ti-si-sunce.hr

Zaštita podataka: zastitapodataka@ti-si-sunce.hr

Tel: 01/383-78-73

OIB: 85566146264

MB: 01849336

IBAN: HR4623600001101803239, Zagrebačka banka

Centar Sunce registriran je kao udruga 2004. godine u Gradskom uredu za opću upravu – Grad Zagreb.

 

 

Sjedište:                                                               Podružnica 1:

Albaharijeva 2, 10000 Zagreb                            Golikova 44, 10000 Zagreb

Mjesni odbor Knežija                                           Mjesni odbor Ljubljanica i Ante Starčević