Cjenik

CJENIK CENTRA ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE SUNCE

2021. GODINA

 

UPUTE PRILIKOM PLAĆANJA ZA GRAĐANE
  • Korisnik je dužan prije plaćanja usluge ispuniti Prijavnicu, koja je objavljena na web stranci www.ti-si-sunce.hr ili je može zatražiti putem E-maila: info@ti-si-sunce.hr
  • Objava aktualnih usluga nalazi se na web stranici: www.ti-si-sunce.hr u izborniku VIJESTI unutar koje birate NOVOSTI. Ili u izborniku USLUGE.
  • Na količinu tj. veći broj sati moguće je dobiti popust do 15%.

Naplata se vrši preko računa Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce, najkasnije 24 sata prije početka edukacije/radionice, isključivo putem opće uplatnice ili preko banke na:

PRIMATELJ:

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

Albaharijeva 2, 10000 Zagreb

IBAN PRIMATELJA: HR4623600001101803239,  Zagrebačka banka

OPIS PLAĆANJA: Plaćanje prema ponudi br. __(navesti broj ponude)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UPUTE PRILIKOM PLAĆANJA ZA TVRTKE I OBRAZOVNE INSTITUCIJE
  • Tvrtka i obrazovna institucija je dužna prije plaćanja usluge ispuniti Prijavnicu za pojedinca ili za grupu, koja je objavljena na web stranci www.ti-si-sunce.hr ili je može zatražiti putem E-maila: bozica.krizanic@ti-si-sunce.hr na temelju koje se sastavlja ponuda
  • Objava aktualnih usluga nalazi se na web stranici: www.ti-si-sunce.hr u padajućem izborniku USLUGE unutar koje bira tip usluge za tvrtke. Ili možete zatražiti Ponudu za veći broj usluga putem E-maila.
  • Na količinu tj. veći broj sati moguće je dobiti popust do 15%.
  • Cijena edukacije/radionice/treninga i dr. usluga ne uključuje prostor. Trošak prostora snosi Klijent. Eventualno prema dogovoru dio savjetovanja/edukacija i radionica se može provoditi u prostorima Centra Sunce.
  • Ukoliko se usluga pruža izvan Zagreba, Klijent snosi putne troškove i troškove smještaja edukatora.
  • Cijena uključuje sve potrebne materijale za provođenje edukacije, radionica i sl.
  • Plaćanje se vrši na temelju izdane ponude od strane Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i to u dva dijela, prvu polovinu avansno (najkasnije 7 dana prije održavanja edukacije) i drugu polovinu po izvršenoj usluzi (najkasnije 10 dana po izvršenju usluge). Nakon pružene usluge i plaćene ponude u 100% iznosu izdaje se račun i šalje na adresu organizacije.

 

Naplata se vrši preko računa Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce, najkasnije 7 dana prije početka edukacije/radionice, isključivo putem opće uplatnice ili preko banke na:

PRIMATELJ: 

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

Albaharijeva 2, 10000 Zagreb

IBAN PRIMATELJA: HR4623600001101803239,  Zagrebačka banka

OPIS PLAĆANJA:  Plaćanje prema ponudi br. __  (navesti broj ponude)

 

 

 

 

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Albaharijeva 2, 10000 Zagreb
Tel: 01/383-78-73; Mob: 092/17-10-140
E-mail: info@ti-si-sunce.hr; bozica.krizanic@ti-si-sunce.hr
OIB: 85566146264; MB: 01849336
IBAN: HR4623600001101803239, Zagrebačka banka