Cjenik

Datum objave: 21.12.2019

CJENIK CENTRA ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE SUNCE

2024. GODINA

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Albaharijeva 2, 10000 Zagreb
Tel: 01/383-78-73; Mob: 092/17-10-140
E-mail: info@ti-si-sunce.hr; bozica.krizanic@ti-si-sunce.hr
OIB: 85566146264; MB: 01849336
IBAN: HR4623600001101803239, Zagrebačka banka