Priručnik i Neformalni program u kriznim situacijama za građane

U sklopu projekta “Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu- Sunce među nama” (UP.04.2.1.11.0160) koji je proveo Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce, uz sufinanciranje Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, te sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt se provodio u periodu od 19.04.2023. do 19.10.2023. godine,a u sklopu kojega se među ostalim aktivnostimaizrađena dva dokumenta za građane :

  1. Prirucnik za jacanje otpornosti osjetljivih skupina
  2. Neformalni program za upravljanje katastrofama i mobilizaciju vanjskih volontera

Link na projekt: https://rb.gy/szuk0w 

“Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce. Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.”
Za više o EU fondovima posjetite www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.
“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
“Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr