5. STRUČNI SKUP U SKLOPU PROJEKTA “SUNCE MEĐU NAMA”

Održan je 5. stručni skup na temu „SPREMNOST TREŠNJEVKE ZA PANDEMIJU I PRIKAZ REZULTATA MAPIRANJA POTREBA U KRIZNIM SITUACIJAMA„ u prostoru Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce na Knežiji, Albaharijeva 2, Zagreb. Na završnom stručnom skupu u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu- Sunce među nama“ razgovaralo se o pandemiji i predstavljeni su rezultati provedenog istraživanja. Kao i do sada, na skupu su sudjelovali vatrogasci, predstavnici Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet i civilnu zaštitu, predstavnica Doma zdravlja Zagreb zapad te naši partneri i suradnici na projektu.

Projekt “Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu- Sunce među nama” (UP.04.2.1.11.0160) provodi Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce, uz sufinanciranje Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, te sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Link na projekt: https://rb.gy/szuk0w

“Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra Sunce. Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.”
Za više o EU fondovima posjetite www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.
“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
“Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr