KOME PRIJAVITI NASILJE NAD STARIJIM OSOBAMA

Ukoliko primijetite znakove nasilje nad osobama starije životne dobi ili ste sami žrtva nasilja javite se:

  1. POLICIJI
  2. DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU
  3. CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji starije osobe su posebno zaštićena i ranjiva skupina.

Za nasilje počinjeno nad osobom starije životne dobi, počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od najmanje 12.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 70 dana.

Također i osobe koje NE PRIJAVE policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja nad osobama starije životne dobi, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od najmanje 3000,00 kuna do 10.000,00 kuna.