Poziv na natjecanje

Datum objave: 29.01.2020

CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE „SUNCE

Zagreb, 13.05.2013.

 

Poziv na prvo sportsko natjecanje djece s teškoćama u razvoju (AUTIZAM I ADHD)

              „Naše pravo na sport“ – sportsko natjecanje u bazenu i u dvorani

 

„Ova građanska inicijativa provedena je zahvaljujući financijskoj potpori Regionalne zaklade za lokalni razvoj „Zamah“ u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva“

 

Natjecanje će se održati 28. i 29. svibnja 2013. godine, utorak-na bazenu od 17-18h,na bazenu Utrine, Balotin prilaz bb i u srijedu u dvorani od 16 – 20h u Albaharijevoj 2 u Zagrebu. Inicijativa „Naše pravo na sport“, odnosno natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju, kruna je projekta „Moje pravo na igru i sport“ koji se provodi kontinuirano od svibnja 2012. godine. Projekt „Moje pravo na igru i sport“ je sportsko-rekreativni i razvojno-kreativni program koji pruža raznolikost aktivnosti za kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Te aktivnosti se provode kontinuirano tokom čitave godine, a organizacija natjecanja barem jednom godišnje je prilika gdje djeca mogu pokazati što su naučila i savladala tokom tekuće godine. Također su na natjecanje pozvana i sva djece s teškoćama u razvoju, a prema medicinskoj dijagnozi spadaju u rang koji je definiran u nastavku ovim pozivom. Zbog toga ste slobodni pozvati sve roditelje čija djeca odgovaraju dolje navedenoj dijagnozi i dobi.

Natjecanje će se održati u dvije discipline na bazenu i tri discipline u dvorani.

 

Program igara:

NATJECANJE U BAZENU:  28.05.2013. u utorak od 17-18 sati

 

16:30 – 17:00     prijave natjecatelja

17:00 – 17:30     skokovi s daske (A i C na noge)

17:30 – 18:00     štafeta (prenošenje igračaka)

18:00 – 18:30     izlazak iz bazena, tuširanje, sušenje i odjevanje

NATJECANJE U DVORANI:  29.05.2013. u srijedu od 16-20 sati

15:30 – prijave natjecatelja

16:00 –  16:45     Šut na gol

16:45 – 17:15     Bacanje u koš

17:15 – 18:00     Poligon

18:00 – 18:30     Trčanje 15 metara

18:30 – 19:00       Dodjela nagrada

19:00 – 20:00       Zakuska i druženje

 

Detaljniji program nalazi se u prilogu.

 

PRAVO NA PRIJAVU I SUDJELOVANJE

Kako bismo osigurali čim veći standard kvalitete natjecanja, kao i sigurnost za svako dijete i kvalitetu rada u prostoru u kojem će se natjecanje održati, primorani smo ograničiti prijave na maksimalan broj od 50 natjecatelja/djece. Te također definirati i ograničiti dob djece i dijagnozu za naše mlade natjecatelje. Zbog toga Vas molim da nam prijavite isključivo djecu koja imaju jednu od dolje definiranih dijagnoza i odgovaraju propisanoj dobi :

 

  1. Djeca kojoj je dijagnosticiran autistični sindrom (laki i srednji- funkcionalni autizam, LFA i MFA), u dobi od 5- 14 godina
  2. Djeca sa dijagnosticiranim  sindromom ADHD, u dobi od 5-14 godina

 

PRIJAVA

Ako je Vaše dijete već korisnik našeg programa „Moje pravo na igru i sport“ tada će biti dovoljno da predbilježite svoje dijete samo na Doodle kalendaru: http://doodle.com/89xrwuqzwxkg9qu4

Prijavu novih natjecatelja/djece za nastup obavezno izvršiti punim imenom i prezimenom svakog natjecatelja i ostalim podacima iz obrasca za prijavu, najkasnije do 23. svibnja 2013. godine (četvrtak).

Obrazac za prijavu možete dobiti putem prijave na e‐mail: bkrizanic@gmail.com.

 

 KOTIZACIJA

Kotizacija se ne uplaćuje. Troškove natjecanja snosi Regionalna zaklada za lokalni razvoj „Zamah“ u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva“ i ostali donatori.

 

Organizator ima pravo izmjene preliminarnog programa, što će ovisiti o broju prijava u pojedinoj disciplini.

 

Nadamo se da ćete se uključiti u našu manifestaciju i tako podržati Prvo sportsko natjecanje djece s teškoćama u razvoju u Zagrebu „Naše pravo na sport“.

 

 

S poštovanjem,

Voditeljice programa

„Moje pravo na igru i sport“

 

Lucija Veličan, apsolventica psihologije

Božica Kižanić, prof. kineziologije i  i kondicijski trener

Predsjednica Upravnog odbora

Centra za edukaciju i savjetovanje „Sunce“

 

Tanja Prekodravac, prof. psihologije

– DETALJAN OPIS PROGRAMA –

 

Program igara: Natjecanje će se održati u dvije discipline na bazenu i tri discipline u dvorani.

 

Natjecanje u bazenu:  28.05.2013. u utorak od 17-18 sati, Bazen Utrine, Balotin prilaz bb

16:30 – 17:00     prijave natjecatelja

 

17:00 – 17:30     skokovi s daske (A i C na noge)

17:30 – 18:00     štafeta (prenošenje igračaka)

18:00 – 18:30     izlazak iz bazena, tuširanje, sušenje i odjevanje

 

Natjecanje u dvorani:  29.05.2013. u srijedu od 16-20 sati, u dvorani Albaharijeva 2 (Mjesna uprava Knežija)

 

15:30 – prijave natjecatelja

 

16:00 –  16:45     Šut na gol

16:45 – 17:15     Bacanje u koš

17:15 – 18:00     Poligon

18:00 – 18:30     Trčanje 15 metara

18:30 – 19:00       Dodjela nagrada

19:00 – 20:00       Zakuska i druženje

 

Svako dijete, odnosno roditelj će imati pravo odabrati na koje discipline želi prijaviti svoje dijete. Jedno dijete može se natjecati u svih šest disciplina ili pak u samo jednoj. U suradnji s voditeljicama, stručnim timom i osobnim asistentom/volonterom (kojeg osigurava Centar „Sunce“) dobit ćete povratnu informaciju, stručni savjet i prijedlog u kojim disciplinama bi bilo najbolje da se Vaše dijete okuša, odnosno natječe.

 

U vrijeme kada Vaše dijete ne sudjeluje u nekoj disciplini osigurati ćemo razne sportske i kreativne aktivnosti u suradnji sa asistentom koji će biti dodijeljen Vašem djetetu.

 

DODJELA MEDALJA – Medalje će se dodijeliti  za dvije starosne skupine djece od 5-10 godina i od 10-14 godina, za svaku disciplinu (ukupno 6 disciplina) za prva tri mjesta. No i sva ostala djeca dobit će medalju kao uspomenu na svoje sudjelovanje na Prvom natjecanju za djecu s teškoćama u razvoju „Naše pravo na sport“ u Zagrebu. Jer važno je prisustvovati, potruditi se i uživati u sportu i kretanju te tako učimo djecu da postaju prvaci i šampioni za vlastito zdravlje, za sebe i za svoje roditelje.  VAŽNO JE SUDJELOVATI I BRINUTI SE O VLASTITOME ZDRAVLJU, A REZULTATI I MEDALJE ĆE SAMI DOĆI!!!

 

Na kraju natjecanja u 19:00 sati bit će organizirana zakuska i druženje za djecu, roditelje i volontere, na koju ste svi pozvani. Te će Vam biti uručen upitnik u kojem ćete moći izraziti svoje zadovoljstvo/nezadovoljstvo s organizacijom natjecanja, kao i dati svoje prijedloge za unapređenje kvalitete i rada našeg tima.

 

 

Vidimo se na natjecanju,

 

Tim Centra za edukaciju i savjetovanje „Sunce“