Nove aktivnosti za djecu s teškoćama

Datum objave: 27.01.2020

OPIS AKTIVNOSTI

 

GRUPNE AKTIVNOSTI:

1.) PRILAGOĐENA SPORTSKA ŠKOLA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, U DVORANI (Albaharijeva 2)

  • od 4-11 godina – mlađa grupa (ponedjeljkom od 18:00 i četvrtkom od 17:00 sati)
  • od 12-19 godina – starija grupa (ponedjeljkom od 19:00 i četvrtkom od 18:00 sati)

2.) SPORTSKA ŠKOLA U BAZENU

  • neplivači – subotom od 15:00 sati, na bazenu Mladost
  • plivači – srijedom od 17:00 sati na bazenu Svetice

3.) MINI NOGOMET – treninzi s naglaskom na elementima nogometne igre, prilagođeno djeci s teškoćama u razvoju, od 12 godina (kad skupimo grupu od 10 djece krećemo s treninzima, mjesto i vrijeme ćemo definirati naknadno)

4.) MINI RUKOMET – treninzi s naglaskom na elementima rukometne igre, prilagođeno djeci s teškoćama u razvoju, od 12 godina (kad skupimo grupu od 10 djece krećemo s treninzima, mjesto i vrijeme ćemo definirati naknadno)

 

INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI:

1.) LOGOPEDSKO-SPORTSKE RADIONICE – Razvoj komunikacijskih i govorno-jezičnih vještina kroz igru i vježbanje  (individualni rad ili rad u manjim grupama ovisno o teškoćama). Moguća je i klasična logoterapija ovisno o potrebama djeteta i dijagnozi te rad s djecom urednog razvoja.

2.) POMOĆ U UČENJU – usluga individualnog učenja i pomaganja oko svladavanja školskog gradiva. Moguć svakodnevni rad kod kuće s djetetom na nekoliko sati dnevno.

3.) KINEZITERAPIJA – predstavlja jednu od metoda koje koriste pokret (kretanje i tjelesno vježbanje) u svrhu prevencije tj. očuvanja i unaprjeđenja zdravlja i razvoja, održavanja i unaprjeđenja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti organizma te korekcije posture tijela/držanja, povreda i određenih deformiteta lokomotornog aparata.

4.) INDIVIDUALNI TRENINZI U DVORANI I PRIRODI I U PARKOVIMA – sportsko-rekreacijski treninzi s djetetom (prema dogovoru i interesu djeteta naglasak na treninzima može biti na pojedinom sportu, kondiciji, igri ili druženju, može se uključiti i čitava obitelj).

5.)TRENINZI U BAZENU – učenje plivanja, a od ožujka/travnja moguć rad i prema Halliwick terapiji

 

Prijave preko E-maila: info@ti-si-sunce.hr