Zdrave navike za zdrave klince

SAŽETAK

Doprinijeti prevenciji tj. smanjiti emocionalno nasilje nad djecom i tjelesno kažnjavanje djece te prevenciji svih oblika neprihvatljivog ponašanja roditelja unutar obitelji, stručnjaka u sklopu vrtića i same  djece međusobno, od najranije dobi educirajući i osposobljavajući roditelje kroz niz aktivnosti za roditelje i djecu predškolske dobi kroz rekreativne, kreativne i druge radionice kao i educiranje i osposobljavanje odgajatelja i stručnih suradnika iz predškolskih ustanova i čitave zajednice.

Program se fokusira na:

 • razvoj zdrave obitelji i zajednice u kojoj djeca žive
 • educiranje o zdravim i nezdravim navikama koje već u najranijoj dobi mogu stvoriti preduvjete za ovisničko ponašanje u adolescenciji i odrasloj dobi te koje navike mogu postati zaštitni faktor
 • educiranje djece, roditelja, edukatora i zajednice o procesu nastajanja navika i kako pojedinac može biti kreator koji kontrolira i stvara navike u svom životu te koja je uloga roditelja i odgajatelja u kreiranju zdravih navika kod predškolske djece
 • osposobljavanje djece predškolske dobi u životnim vještinama i kreiranju zdravih navika kroz sportsko-rekreativni i kreativno-umjetnički program
 • osposobljavanje roditelja u komunikacijskim i roditeljskim vještinama i stvaranje prilike da kroz zajedničko vježbanje u grupi provedu kvalitetno vrijeme s djetetom/djecom i bolje upoznaju svoje dijete
 • osposobljavanje odgajatelja i stručnih suradnika predškolskih ustanova za provedbu i integraciju preventivnog programa „Zdrave navike za zdrave klince“ u svojoj ustanovi i zajednici.
 • poticanje prijenosa suvremenih znanja i vještina na stručne suradnike zaposlene u vrtićima u različitim dijelovima Hrvatske i poticanje ugrađivanje u vrtićke programe inovativnih modela i tehnika preventivnog rada.

          

                                                        CILJEVI

Ponuditi roditeljima, djeci i predškolskim ustanovama inovativan projekt za prevenciju nasilja i neprihvatljivih oblika ponašanja u obiteljima i učenje djece kroz pozitivno iskustvo obiteljskih odnosa, od najranije dobi koji su to oblici prihvatljivih oblika ponašanja. Biti podrška roditeljima u usvajanju zdravih navika tj. radom na sebi i stvaranjem poticajne  obiteljske klime, da postanu uzor svojoj djeci.

 

Projekt izravno omogućava dostupnost inovativnih metoda prevencije nasilja koje se vode paradigmom educiranja i osposobljavanja roditelja i odgajatelja kao i usvajanje i vježbanje životnih i socijalnih vještina koje doprinose smanjenu nasilja roditelja nad djecom, nasilja među djecom, kao i smanjenju stvaranja ovisničkog ponašanja koje dovodi do neprihvatljivih oblika ponašanja i agresije. Jedan od noviteta u projektu je fokusirati roditelje na kreiranje zdravih navika kod roditelja i djece, ali i rekonstrukciju loših navika kod samih roditelja i odgajatelja u zdrave navike koje su baza za prevenciju svih oblika nasilja. U kreiranje zdravih navika je uključen multidisciplinaran tim (dva psihologa, socijalni radnik i kineziolog) koji zajedničkim snagama pomažu roditeljima da shvate proces nastanka navika u ljudskom životu, proces mijenjanja navika i proces utvrđivanja nove navike i novih navika za čitav život.

                                                                                   AKTIVNOSTI

               • Edukacije za roditelje (komunikacijske vještine i roditeljske kompetencije)
               • Edukacije za odgajatelje i stručne suradnike u vrtićima (komunikacijske vještine i osobni razvoj)
               • Radionice za djecu i roditelje “Igrom, sportom i umjetnošću do optimalnog razvoja” (životne vještine koje se usvajaju kroz sportsko-rekreativne i kreativno-umjetničke radionice)
               • Obilježavanje Međunarodnog dana nenasilja i prezentacija rada na kraju projekta

 

  KORISNICI

 • djeca predškolske dobi
 • roditelji djece predškolske dobi
 • odgajatelji i stručni suradnici predškolskih ustanova
 • predškolske ustanove

 

                                                                             KONTAKT OSOBA:

 

2020. i 2021. godina:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike: “Zdrave navike za zdrave klince”, period od 1.06.2020. do 31.05.2021. godine.