Završena 1. godina projekta „Životne vještine za mlade Rome – drugačija budućnost“- Varaždinska županija

Završena je 1. godina projekta  „Životne vještine za mlade Rome – drugačija budućnost“- Varaždinska županija, financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, za period od 1.09.2021. do 31.08.2022. godine

Cilj projekta je bio osigurati poticajno okružje za kvalitetniji život Roma na području Varaždinske županije s naglaskom na njihovo osnaživanje za odgovorno roditeljstvo, zaštitu reproduktivnog zdravlja, prevenciju alkoholizma i nasilja te poticanje njihove veće zapošljivosti i boljeg upravljanju financijama. Aktivnosti koje smo proveli u sklopu projekta su:

  • Provedba tečaja za buduće roditelje
  • Škola za roditelje pod nazivom „Šansa za bolje roditeljstvo“
  • Aktivnost „Igranjem do zdravlja i smjeha“
  • Usluga „Paket za reproduktivno zdravlje“
  • Savjetovanje za profesionalni razvoj „Smjernice za bolju budućnost“ i Škola upravljanja financijama
  • Ciklus radionica „Što je u ljubavnim vezama prihvatljivo, a što nije“
  • Usluga „Paketi za kvalitetniji život“
  • Radionice za upravljanje ljutnjom
  • Okrugli stol „Nasilje među Romima- istina ili laž“

Partneri i suradnici na projektu bili su: Centar za socijalnu skrb Varaždin, Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica, Osnovna škola Cestica, romske obitelji iz Imbriovca Jalžabetskog  i Kuća ljubavi iz Zagreba.

Tijekom godine uspješno smo proveli ciklus od pet radionica o ljubavi, četiri radionice o ljutnji, četiri radionice o savjetovanju za profesionalni razvoj s učenicima osnovnih škola. Djeca su tijekom ovih aktivnosti mogla steći bolji uvid o tome što ljubav je i što ona nije, isto tako što je to ljutnja i kako se pravilno nositi sa njom. Tijekom radionica o savjetovanju za profesionalni razvoj djeca su mogla naučiti kako štedjeti i kako se opredijeliti jednoga dana za buduće zanimanje  te kako im određena vlastita postignuća mogu pomoći u budućem odabiru zanimanja. Proveli smo četiri sportsko-kreativne radionice za djecu u Osnovnoj školi Cestica  i 1 radionicu s djecom u Imbriovcu Jalžabetskom. Djeca su kroz ovu aktivnost djeca mogla naučiti kako kvalitetnije provoditi svoje slobodno vrijeme i  tijekom radionice razvili su svoje psihofizičke vještine te poboljšali svoju sliku o sebi.

 

Proveli smo tri radionice za roditelje i tri radionice za buduće roditelje. Tijekom radionice za roditelje, roditelji su mogli naučiti kako kvalitetno razgovarati sa djecom, kako primjenjivati pojedine odgojne metode te kako prepoznati emocije kod djeteta. Budući roditelji tijekom edukacije upoznali su se sa aspektima roditeljstva, psihološkim aspektima trudnoće i pripreme za dolazak djeteta. U sklopu aktivnosti za buduće roditelje poslali smo 30 brošura ( „Reproduktivno zdravlje, trudnoća i babinje“ i „Roditeljstvo i radni razvoj djeteta“) u Opću bolnicu Varaždin- odjel za porodništvo i babinje s ciljem osvještavanja trudnica, rodilja i babinjača pripadnica romske nacionalne manjine o važnosti zdravstvene njege.

Podijelili smo deset paket za romske obitelji iz Imbriovca Jalžabetskog. Izdali smo pet brošura ( „Roditeljstvo i rani razvoj djeteta“; „Traženje posla i samozapošljavanja“; Reproduktivno zdravlje , trudnoća i babinje“; Dijete i igra“ i „Samopregled dojki“ ). Na ovaj način poboljšali smo kvalitetu života romskih obitelji iz Imbriovca Jalžabetskog.

 

 

 

Održali smo Online okrugli stol na temu “Nasilje među Romima-istina ili laž“ za stručnjake različitih profila iz različitih institucija koji se bave problematikom romske nacionalne manjine sa ciljem umrežavanja stručnjaka i predlaganja novih rješenja i mogućnosti za poboljšanje kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine.

Tijekom projekta pokrenuli smo akciju „Doniraj, pomozi drugima“ sa ciljem prikupljanja namještaja za domaćinstvo za romske obitelji iz Imbriovca Jalžabetskog, a sve s ciljem veće senzibilizacije za ranjive skupine i jačanje socijalne kohezije.

Projekt se nastavlja provoditi i dalje u Varaždinskoj županiji u periodu od 1.09.2022. do 31.08.2023. godine uz financiranje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.