Vijest za roditelje djece s invaliditetom i roditelje mladih osoba do 25 godina u sklopu projekta “Moje pravo na pokret, govor i čitanje”

Od listopada 2022. godine planiramo krenuti s aktivnostima za djecu i mlade do 25 godina, kao i djecu i mlade s invaliditetom u sklopu projekta “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju (UP.02.1.1.15.0028). Projekt je sufinanciran u sklopu programa Europski strukturni i investicijski fondovi, Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond, a provodi se od 6. srpnja 2022. do 6. srpnja 2023. godine

Projekt provodi Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Pozivamo roditelje djece s invaliditetom i roditelje mladih osoba do 25 godina da prijave svoju djecu najkasnije do 23.09.2022. godine na sljedeće aktivnosti:

  1. Radionice participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija Klub “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – radionice čitanja za razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti. Aktivnost će se provoditi u 4 grupe, u trajanju od 17 ili 18 radionica po grupi. Uvjet je da djeca budu verbalna.

I 5 djece/mladih osoba (bez invaliditeta tj. urednog razvoja) – dob 4-7 godina

II 5 djece s teškoćama u razvoju (s invaliditetom) – dob 1-2 razred osnovne škole

III 5 djece s teškoćama u razvoju (s invaliditetom) – dob 3-4 razred osnovne škole

IV 5 djece /mladih s teškoćama u razvoju (s invaliditetom) – dob 5-8 razred osnovne škole

CILJ: Razviti jedinstven program koji koristi pokret/kineziologiju, igru/psihologiju i jezik/logopediju i učenje jezika i čitanja za razvoj čitalačkih sposobnosti djece

ISHOD: Poboljšane vještine govora i jezičnih sposobnosti djece te čitalačke sposobnosti

 

  1. Radionice književnih susreta, grupa podrške i edukacija za roditelje djece i mladih s teškoćama u razvoju za poticanje pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti.

I Minimalno 12 roditelja djece i mladih s teškoćama u razvoju i s jezičnim teškoćama i mlađih osoba od 25 godina za poticanje pred-čitalačkih i čitalačkih sposobnosti, u 14 ili 16 radionica za svaku grupu djece koja će biti uključena

Rad s roditeljima na poticanju pred-čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju i jezičnim teškoćama realizirat će se u terminima dok se radi s njihovom djecom tijekom radionica književnih susreta, te će biti provedeno 7 ili 8 jednosatnih radionica s roditeljima (ukupno 30 radionica u trajanju od 60 minuta).

Grupa podrške i edukacija za roditelje zamišljena je na način da upozna roditelje s osnovnim načinima motiviranja i pobuđivanja interesa kod djeteta za čitanje i čitalačke aktivnosti.  Također, roditelji će imati priliku naučiti niz „čitalačkih“ aktivnosti koje će primjenjivati sa svojom djecom, naučiti kako prilagoditi stečena znanja djeci različite dobi i sposobnosti te će imati priliku za kratku razmjenu iskustava. Poduka roditelja s ciljem podizanja motivacije djeteta za čitanje mogla bi se odraziti na poboljšanje vještina čitanja i razumijevanja teksta te na povećanje sigurnosti i samopouzdanja djeteta.

ODRŽAVANJE: Radionice za djecu i mlade kao i radionice za roditelje odvijat će se u Gradu Zagrebu na dvije adrese: Albaharijeva 2 (Knežija) i Bencekovićeva 19 (Kajzerica) u popodnevnim satima ili subotom. Raspored radionica bit će objavljen krajem rujna 2022. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA: Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja. Rodni list ili osobna, suglasnost roditelja za uključivanje djeteta i suglasnost za obradu podataka.

 

Opći cilj projekta je razviti jedinstven program u Hrvatskoj koji će poticati pred čitalačke i čitalačke sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju i jezičnim teškoćama kroz niz radionica koje koriste pokret, logopedske metode, kineziterapiju, Floor Time, Body tehniku i dr. Mladi do 25 godina i mladi s invaliditetom će imati priliku sudjelovati u Klubu čitača s ciljem da unaprijede svoje socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine. Te podizanje razvoja svijesti kod građana i obitelji s članovima s invaliditetom o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.

LOGO PROJEKTA:

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ministarstvo kulture i medija.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce.

“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva kulture i medija.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr www.strukturnifondovi.hr