PRIJAVE ZA VOLONTIRANJE, 2022/23. GODINA

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce svojim aktivnostima i projektima posvećen je povećanju kvalitete života djece, mladih i odraslih s naglaskom na sve aspekte zdravlja pojedinaca tokom svih životnih dobi, kao i organizacija i skupina. Naši klijenti su građani, djeca, djeca s teškoćama u razvoju, mladi, obitelji, udomitelji i udomljena djeca, Romska populacija, seniori, radno sposobno i radno aktivno stanovništvo, nezaposleni, poslovne organizacije i dr.

VOLONTERSKE POZICIJE:

 • Asistenti u razvoju čitalačkih vještina kroz sport i logopediju (10 volontera) – od listopada 2022. do svibnja 2023. godine.
 • Sudjelovanje u izradi metodologija prikupljanja podataka (kvalitativna i kvantitativna) – obrada i analiza podataka dobivenih iz istraživanja fokus grupa i upitnika (50 volontera) – od listopada do prosinca 2022. godini.
 • Asistencija u sportskim i kreativnim radionicama s djecom i mladima s teškoćama u razvoju i snimanju videa za YouTube kanal, 12 radionica (10 volontera) – u listopadu i studenom 2022. godine
 • Pomoć u organizaciji 5 stručnih skupova, teme: Potres; Poplava; Industrijske nesreće; Ekstremne temperature; Epidemije i pandemije, od rujna do 23. prosinca 2022. godine
 • Asistent u treningu djeci s teškoćama u razvoju (30 volontera) – čitava godina
 • Pomoć u učenju i instrukcije za matematiku, fiziku, kemiju, biologiju, engleski, njemački, povijest, zemljopis i dr. (20 volontera) – čitava godina
 • Vođenje radionica uživo za seniore (jezici, informatičke, kreativne radionice, pletenje i sl. te pomoć u kući…) – čitava godina

Moguće je volontiranje i u ljetnim mjesecima tokom 2023. godine na pojedinim pozicijama.

Centar Sunce će osigurati i nekoliko besplatnih ONLINE edukacija u periodu od 1.10. do 31.12. 2022. godine (a i u sljedećoj godini planiramo nove edukacije).

EDUKACIJE ZA RAD SA STARIJIM OSOBAMA 4 sata:

 1. Gerontologija – rad sa starijim osobama
 2. Komunikacija, slušanje i rješavanje problema
 3. Organizacija radionica, edukacija i treninga -postavke
 4. Psihoterapijske metode u radu sa starijima

EDUKACIJA IZ PODRUČJA SOFT SKILSA TJ. VJEŠTINA POTREBNIH ZA TRŽIŠTE RADA – trajanje 1,5 sat:

 1. Organizacijske vještine
 2. Organizacijske vještine
 3. Pisanje životopisa, traženje posla i intervju

PROJEKT MENADŽMENT- trajanje 2 sata

 1. Projekt menadžment: Projekt i upravljanje projektom
 2. Projekt menadžment: Upravljanje vremenom i troškovima projekta
 3. Projekt menadžment: Upravljanje ljudskim resursima-timom i kvalitetom projekta
 4. Projekt menadžment: Upravljanje projektnim rizicima i nabavom
 5. Projekt menadžment: Upravljanje komunikacijom i dionicima projekta

EDUKACIJA U PRIKUPLJANJU PODATAKA  I ZA OBRADU PODATAKA – trajanje 4 sata

 1. za 50 volontera koji će biti poučeni u prikupljanju podataka na području Trešnjevke zadanim anketnim upitnicima i
 2. 10 za obradu podataka

Edukacije se provode u sklopu projekta „Ja mogu ja hoću – edukacija i osposobljavanje“ koji financira Središnji državni ured za demografiju i mlade, projekta „Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu- Sunce među nama“ (UP.04.2.1.11.0160)  koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i projekta “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju (UP.02.1.1.15.0028) koji je sufinanciran u sklopu programa Europski strukturni i investicijski fondovi, Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond.

POŽELJNE KOMPETENCIJE I KVALIFIKACIJE VOLONTERA:

 • usmjerenost na korisnika
 • osobna odgovornost
 • etičnost
 • želja za učenjem
 • kreativnost u rješavanju problema i postavljanju zadataka
 • snalažljivost u nepredvidivim situacijama
 • fleksibilnost
 • emocionalna inteligencija i empatija
 • proaktivnost
 • uzajamno poštovanje
 • predanost/posvećenost i ustrajnost

PRIJAVE:

Molim Vas u nastavku da mi ispunite upitnik, najkasnije do 09.10.2022. godine: UPITNIK

Za sva pitanja slobodno nam se javite na e-mail: info@ti-si-sunce.hr