Aktivnosti projekta “Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu – Sunce među nama”

Održali smo dva sastanka s partnerima Centar Ozana i Udrugom za Down Sindrom te snimateljem i producentom Sinišom vezano za aktivnost Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva.

U sklopu ove aktivnosti snimit ćemo 6 kreativnih radionica i 6 sportskih radionica i izraditi 12 videa te ih postaviti na Youtube kanal. Tokom rujna radimo plan i dogovaramo koncept videa, nakon čega ćemo snimati radionice u Centru Sunce i partnerskim organizacijama.

Obje Udruge izabrane su za partnere jer se, između ostalog, bave kreativnim radionicama za djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Partnerski dio odnosi se na pripremu i sudjelovanje u snimanju kreativnih radionica za navedenu populaciju. Centar Sunce osigurava snimatelja i obradu snimaka angažiranjem vanjske tvrtke. Snimke su namijenjene za prikazivanje na Youtube kanalu i bit će dostupne svima.

Aktivnost se provodi u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu – Sunce među nama” (UP.04.2.1.11.0160) koji je sufinanciran u sklopu programa Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.

Naš logo projekta:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.

“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

“Za više o EU fondovima: www.esf.hr www.strukturnifondovi.hr

DODATNE POJEDINOSTI PROJEKTA POGLEDAJTE OVDJE