EDUKACIJA ZA PROVEDBU PROJEKTA “Sunce među nama”

17. i 18. svibnja 2022, dvije zaposlenice Centra Sunce sudjelovale na edukaciji nacionalne zaklade civilnog društva vezano za provedbu projekata koji su financirani u sklopu programa “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovoaranje na potrebe lokalne zajednice”.

U sklopu edukacije smo dobili sve potrebne informacije vezane uz poštivanje svih elemenata u skopu potpisanog ugovora za projekt Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu- Sunce među nama (UP.04.2.1.11.0160)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.

“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

“Za više o EU fondovima: www.esf.hr www.strukturnifondovi.hr