BESPLATNA PRAVNA POMOĆ – 10.05.2022.

Pozivamo Vas da dođete na besplatnu pravnu edukaciju 10.05.2022. u 17 sati u Albaharijevoj 2 i saznajte što Vam sve nudimo u sklopu “BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA SENIORE” koju održava naš pravnik u sklopu projekta “Seniorski aktivizam u zajednici uz inovativne usluge”, a koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Edukacija i pravna pomoć su besplatne.

Besplatna pravna pomoć za seniore 50+ obuhvaća:

– opću pravnu informaciju,

– pravni savjet,

– pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora,

u području ovršnog prava, nasljednog prava (zakonsko i oporučno nasljeđivanje), prava vlasništva, zemljišnoknjižnog prava, obveznog prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i drugi ugovori), radno pravo (rad u mirovini).

Prijave na: info@ti-si-sunce.hr ili 092/1710-140