Početak provedbe projekta – ESF “Sunce među nama”

 

 

Radujemo se provedbi projekta “Sunce među nama” jer se bavi vrlo aktualnih temama.

Bavit ćemo se aktualnim temama kao što su potresi, poplave, pandemije, kemijske katastrofe i ekstremne vrućine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.

“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

“Za više o EU fondovima: www.esf.hr www.strukturnifondovi.hr