ODRŽANE EDUKATIVNE RADIONICE u OŠ CESTICA ZA DJECU ROMSKE MANJINE

U sklopu projekta “Životne vještine za mlade Rome – drugačija budućnost- Varaždinska županija” nastavljamo prekrasnu suradnju s Osnovnom školom Cestica.

U utorak, 7.3.2023. održali smo radionicu za učenike 5. i 6. razreda na temu “Ljutnja i kako s njom” gdje su učenici podijelli svoja iskustva vezano za  ljutnju te su naučila kako se lakše nositi s ovom emocijom.

U četvrtak, 9.3.2023. održali smo radionicu za 7. i 8. razrede na temu “Talenti” gdje su učenici imali priliku osvijestiti svoje vještine i resurse koje posjeduju, a koji im jednoga dana mogu pomoći u lakšem odabiru buduće profesije.

SLIKE SA RADIONICA:

5 i 6 razred:

7 i 8 razred: