BESPLATNA PREDAVANJA “PRAVNE KLINIKE ZA STARIJE OSOBE” – ožujak, travanj, svibanj 2023.

Dragi Seniori,
Za vas smo započeli ponovno  BESPLATNE RADIONICE / PREDAVANJA u sklopu projekta “Seniorski aktivizam uz inovativne usluge” – pod nazivom “PRAVNE KLINIKE ZA STARIJE OSOBE” sa invaliditetom uz više nego bitne teme:
LOKACIJA ODRŽAVANJA:  NOVA CESTA 86, Udruga invalida rada Zagreb
DAN i VRIJEME:  SVAKI DRUGI UTORAK od 14 do 15 sati.

14.03.2023.
Tema 1:
Kako raspolagati imovinom – ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i ugovor o darovanju.

28.03.2023.
Tema 2:
Nasilje nad starijim osobama, diskriminacija starijih osoba.

11.04.2023.
Tema 3:
Zakonsko nasljeđivanje, oporučno nasljeđivanje, ostavinski postupak.

25.04.2023.
Tema 4:
Ugovori o kupoprodaji nekretnina, zemljišne knjige i katastar, e-izvadak, ugovori s agencijama za posredovanje u prometu nekretnina, punomoći za zastupanje.

09.05.2023.
Tema 5:
Socijalna sigurnost starijih osoba, prava u sustavu socijalne skrbi za starije osobe.

PRIJAVITE SE ŠTO PRIJE – BROJ MJESTA JE OGRANIČEN!
na mail uir@uir-zagreb.hr ili na broj telefona 099 5286 543
OBJAVA / POSTER:
SLIKE SA PRVE RADIONICE 14.03.: