Obitelj danas za buduće sutra

Projekt se financira iz proračuna Grada Zagreba i traje od 1.10.2023.-30.4.2024.Nositelj projekta „OZANA“.

Udruga je osnovana i djeluje kao socijalno-humanitarna neprofitna organizacija čija je osnovna zadaća skrb o djeci s poteškoćama u razvoju i odraslim osobama s trajnim intelektualnim, tjelesnim i osjetilnim oštećenjima.

Partner u provedbi projekta: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

Socijalna podrška, kako od uže i šire socijalne mreže, tako i od stručnjaka koji mogu osigurati pomoć i podršku, ima snažan zaštitni učinak od roditeljskog stresa. Opuštajuće antistres metode uz zvučne kupke i trening istezanja i opuštanja napetosti, aktivnosti su za roditelje i djecu s teškoćama kojima će se opustiti i ojačati. Socijalizacijske radionice za mlade i odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama su interaktivne aktivnosti gdje će se „prolaziti” kroz učenje socijalnih vještina i razrađivati ih u grupi bilo kroz komunikacijske i dramske igre ili kroz ciljano čitanje u formi kratkih priča.

Cilj projekta je: Poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina – djece i odraslih osoba s invaliditetom, kao i njihovih roditelja – i njihovo socijalno uključivanje u užu i širu zajednicu.

Korisnici projekta
1. Osobe s intelektualnim teškoćama dobi između 22-52 godina
2. Djeca s teškoćama u razvoju u dobi 4-18 godina
3. Roditelji/ skrbnici dobi između 45 – 60 godina
4. Volonteri

Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti “OZANE” i ni pod kojim se uvjetima ne može strati kao odraz stajališta Grada Zagreba.