MEDIJSKA KAMPANJA: STOP NASILJU NAD STARIJIM OSOBAMA

Datum objave: 01.06.2020

Povodom skorašnjeg obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, 15.06.2020. javnost i starije osobe informirat ćemo o postojanju nasilja, o prevenciji nasilja nad starijim osobama ali i o važnosti prijavljivanja istog nadležnim institucijama.

LETAK “STOP NASILJU NAD STARIJIM OSOBAMA”

 

Letak možete preuzeti na slijedećem linku

PRAVA STARIJIH OSOBA U SLUČAJU POČINJENJA NASILJA NAD NJIMA

Više o pravima…

 

EMOCIONALNO NASILJE ŠTETI MENTALNOM ZDRAVLJU STARIJIH OSOBA

Više o..

FINANCIJSKO ZLOSTAVLJANJE STARIJIH OSOBA – potpisivanje ugovora

Više o..

 

 

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD STARIJIM OSOBAMA

KOME PRIJAVITI NASILJE NAD STARIJIM OSOBAMA

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji starije osobe su posebno zaštićena i ranjiva skupina.

Više o…

Odgovornost je svih nas reagirati na tjelesno zlostavljanje starijih osoba i pružiti im pomoć!!

Starije osobe često zbog straha od napuštanja i prijetnji nasilje ne prijavljuju.

Dužnost je svakog od nas prijaviti nasilje.

Bilo da ste primijetili nasilje nad starijim osobama ili ste sami izloženi nekoj vrsti nasilja i zanemarivanja prijavite isto nadležnim institucijama.

Da li stvarno znamo koje su potrebe starijih osoba, da li društvo i marketinške agencije vode računa o biološkim mogućnostima starijih osoba i prilagođava li proizvode namijenjene starijim osobama. Više o tome pročitajte u članku.

ZANEMARIVANJE POTREBA STARIJIH OSOBA JE NASILJE

“O nasilju nad starijim osobama se premalo priča.”

Više o..

 Pružimo im podršku i pomognimo im u zaštiti njihovih prava.