PRAVA STARIJIH OSOBA -žrtava nasilja

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji starije osobe su posebno zaštićena i ranjiva skupina u skladu s time Zakon propisuje i prava koja ima osoba koja je doživjela nasilje i bila mu izložena.

Ukoliko ste žrtva nasilja imate:

 1. pravo na pristup službama za potporu žrtvama nasilja u obitelji. Popis ustanova
 2. pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i potporu tijela, organizacije ili ustanove za pomoć žrtvama nasilja u obitelji
 3. pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde
 4. pravo na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja žrtve kao svjedoka
 5. pravo na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju svih radnji u kojima sudjeluje
 6. pravo da na njezin zahtjev, bez nepotrebne odgode, bude obaviještena o ukidanju zadržavanja ili bijegu okrivljenika te stavljanju izvan snage odluke o izricanju zaštitnih mjera i ukidanju mjera opreza koje su određene radi njezine zaštite ili otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora
 7. pravo na tajnost podataka čijim bi se otkrivanjem mogla ugroziti njezina sigurnost ili sigurnost osoba iz članka 8. stavka 1. i 2. ovoga Zakona te pravo zahtijevati isključenje javnosti u postupku pred sudom
 8. pravo na opunomoćenika u postupku
 9. pravo, na vlastiti zahtjev, biti obaviještena o poduzetim radnjama povodom prijave i o ishodu postupka
 10. pravo biti ispitana bez neopravdane odgode nakon podnošenja prijave, pravo zahtijevati da bude ispitana u postupku pred sudom te pravo da se daljnja ispitivanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe prekršajnog postupka
 11. pravo biti ispitana na policiji od strane osobe istog spola
 12. pravo na izbjegavanje kontakta s počiniteljem prije i tijekom postupka, osim ako prekršajni postupak zahtijeva takav kontakt
 13. pravo na privremeni smještaj u odgovarajuću ustanovu sukladno posebnom zakonu
 14. pravo na policijsku zaštitu i osiguranje, po nalogu suda, u svrhu neometanog uzimanja osobnih stvari prilikom napuštanja zajedničkog kućanstva
 15. druga prava propisana zakonom kojim se uređuje kazneni postupak, osim onih prava koja po naravi stvari može imati samo žrtva kaznenog djela.