EDUKACIJA O UGROŽENOSTI ZDRAVLJA STARIJIH OSOBA NAKON IZLOŽENOSTI POPLAVAMA

11.01.2022 godine u 17:30 sati održat ćemo Edukaciju o ugroženosti psihičkog i fizičkog zdravlja starijih osoba nakon izloženosti poplavama: UPUTE ZA SAMOPOMOĆ. Edukacija se odvija online putem Microsoft Teamsa.
Edukacija je informativna i preventivnog karaktera gdje ćete dobiti niz informacija i alata za nošenje sa stresom izazvanim prirodnim nepogodama, koje su nažalost realna prijetnja i za koje je bolje biti spreman i informiran.
Edukaciju vode studentice 4. godine socijalnog rada u suradnji s Centrom Sunce.
Prijave na e-mail: edukacija.poplave@gmail.com