BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA SENIORE – 19.12.2022.

Pozivamo Vas da dođete na:

Besplatnu pravnu edukaciju u ponedjeljak 19.12.2022. u 17 sati u Bencekovićevoj 19 u Zagrebu

i saznajte što Vam sve nudimo u sklopu “BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA SENIORE” koju održava naš pravnik u sklopu projekta “Seniorski aktivizam u zajednici uz inovativne usluge”. Edukacije financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Edukacija i pravna pomoć su besplatne.

Besplatna pravna pomoć za seniore 50+ obuhvaća:

  • opću pravnu informaciju
  • pravni savjet
  • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora
  • u području ovršnog prava
  • nasljednog prava (zakonsko i oporučno nasljeđivanje)
  • prava vlasništva, zemljišnoknjižnog prava
  • obveznog prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i drugi ugovori)
  • radno pravo (rad u mirovini).

Prijave na: info@ti-si-sunce.hr ili 092/1710-140