Asistent u treningu – Anamaria

Vrijeme koje sam provela volontirajući u Centru za edukaciju i savjetovanje Sunce za mene je bilo vrlo edukativno budući da se do sad nisam susrela s ovim oblikom rehabilitacijskog programa koji uključuje sportske aktivnosti. Do sada sam sudjelovala jedino u radionicama kreativne i art prirode, glazbenim radionicama i sl. Bavljenje sportom bilo je dio nekih programa u manjoj mjeri, no ne toliko intenzivno, profesionalno i primarno.

Po prvi puta uvidjela sam pravilne načine izvođenja nekih vježbi te kako pomoći djeci da te vježbe pravilno izvode. Trener Hrvoje imao je puno strpljenja u pokazivanju tehnika izvođenja, kako pravilno postupati s djecom i osobama, kako ih pravilno primiti, dati im podršku u izvođenju te ih naučiti nekim novim kompetencijama. Također mi se svidjela suradnja trenera koji je kineziolog i ostalih volontera koji su različitih profila struke (edukacijski rehabilitatori, logopedi, učitelji, kineziolozi itd.). Svi zajedno smo odlično i efikasno surađivali, a atmosfera na treningu uvijek je bila pozitivna i vesela.

Djeca odlično prihvaćaju volontere, većina njih pokazuje želju za komuniciranjem i povezanošću. Sve to dovodilo je do uspješnog odrađivanja treninga i postizanja rezultata. Naravno, bilo je situacija u kojima su određena djeca odbijala rad, bila nezainteresirana, gubila pažnju (najčešće za vrijeme stajanja u redu prilikom čekanja na neku vježbu ili u većim grupama kada trener u svakom trenutku nije mogao kontrolirati svu djecu) pa ih je trebalo dodatno motivirati za rad, neka su čak pokazivala znakove stresa i anksioznosti, no njihovo ponašanje rijetko je utjecalo na tijek treninga i ostatak grupe, a kad bi se takve situacije i pojavile, trener je uz pomoć volontera ili roditelja vrlo brzo udobrovolji dijete i potakne ga na nastavak aktivnosti. Ona djeca koja otvoreno komuniciranju u dobroj su interakciji s ostatkom grupe, druže se i razgovaraju u pauzama. Zaključno, ovo iskustvo bilo je prilično edukativno, pozitivno i korisno budući da većina ostalih radionica koje pohađaju rehabilitatori nije ovakve prirode te bih svakom preporučila odrađivanje volonterskih sati u ovom Centru.