3. FOTOGRAFSKA RADIONICA – ONLINE

Treća fotografska radionica za seniore (50+) održat će se 11.5.2021. godine od 10:00h-11:30h.

Ukoliko se netko želi uključiti može koristiti samo mobitel za fotografiranje i svoje fotografije seniori mogu poslati na mail: frano@glefotka.com,kako bi na ovoj 3.radionici mogle biti analizirane.

Zainteresirani se mogu prijaviti na stručni skup putem mail adrese vesna.totic@ti-si-sunce.hr ili na broj telefona 092 1710 140 (kontakt osoba Vesna Totić).