Sunce među nama – planovi i entuzijazam

29.8. i 30.8.2022. kontaktirali smo našeg sociologa Tomislava Dominića i započeli izradu metodologije za Mapiranje potreba građana Trešnjevke u slučajevima katastrofa u sklopu projekta Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu- Sunce među nama (UP.04.2.1.11.0160)

Dogovoren je plan da uskoro započnemo sa stručnim skupovima i kontaktiranju stručnjaka koji se bave katastrofama na lokalnoj razini.

Puno je ideja i novih planova i veselimo se provedbi projekta.

LOGO PROJEKTA:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isklučiva je odgovornost Centra Sunce.

“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

“Za više o EU fondovima: www.esf.hr www.strukturnifondovi.hr