MOJE PRAVO NA POKRET, GOVOR I ČITANJE – NAJAVA

Od 6. srpnja 2022. do 6. srpnja 2023. godine provodit ćemo projekt “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju (UP.02.1.1.15.0028) je sufinanciran u sklopu programa Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta je 499.771,72 kuna. Bespovratna sredstva tj. projekt je sufinanciran iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 74.965,76 kuna (15 posto). Bespovratna sredstva tj. projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 424.805,96 kuna (85 posto).

Projekt provodi Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Opći cilj projekta je razviti jedinstven program u Hrvatskoj koji će poticati pred čitalačke i čitalačke sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju i jezičnim teškoćama kroz niz radionica koje koriste pokret, logopedske metode, kineziterapiju, Floor Time, Body tehniku i dr. Mladi s invaliditetom će imati priliku sudjelovati u Klubu čitača s ciljem da unaprijede svoje socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine. Te podizanje razvoja svijesti kod građana i obitelji s članovima s invaliditetom o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.

Tokom kolovoza 2022. planiramo slati javni dopis za upis djece i mladih, kao i djece i mladih s teškoćama u razvoju u projektne aktivnosti:

  1. Radionice participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija Klub “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – radionice čitanja za razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti.
  2. Radionice participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija Klub čitača Sunce – povećanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja i pismenosti te pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti.
  3. Radionice književnih susreta, grupa podrške i edukacija za roditelje djece i mladih s teškoćama u razvoju za poticanje pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti.

U projekt ćemo uključiti: 25 osoba s invaliditetom, 15 osoba mlađih od 25 godina, 12 i više roditelja te 10 volontera.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ministarstvo kulture i medija.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce.

“Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva kulture i medija.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr www.strukturnifondovi.hr