KLUB ČITAČA SUNCA ZA MLADE s invaliditetom

Od 19. prosinca 2022. godine planiramo krenuti s aktivnosti “Klub čitača za mlade” u sklopu projekta “Moje pravo na pokret, govor i čitanje” – razvoj pred čitalačkih i čitalačkih sposobnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju (UP.02.1.1.15.0028). Projekt je sufinanciran u sklopu programa Europski strukturni i investicijski fondovi, Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond, a provodi se od 6. srpnja 2022. do 6. srpnja 2023. godine

Projekt provodi Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

RADIONICE ZA MLADE

 • u grupi će se odraditi 10 tematskih razrađenih radionica s razradom teme uz primjenu različitih knjiga i priča
 • trajanje jedne radionice je 60 min, svaki drugi tjedan
 • 10 mladih s invaliditetom (16-25 godina) koji su pismeni i samostalno čitaju

CILJEVI:

kroz čitanje knjiga kod mladih osoba s invaliditetom povećati razinu samopouzdanja i kritičnog razmišljanja te komunikacija o emocijama, empatiji i društvenoj odgovornosti vezano uz teme koje će potaknuti pojedina knjiga.

SVRHA:

Kroz ove radionice mladi će imati priliku:

 • osvijestiti na koji način se trebaju konstruktivno nositi s različitim životnim izazovima i kako mogu iste razriješiti
 • raditi na osvještavanju predrasuda i stereotipa koji su najčešće vezani za prikaz osoba s invaliditetom u knjigama
 • naučiti vještine konstruktivnog nošenja sa ljutnjom kao neugodnom emocijom
 • mlade osobe sa invaliditetom naučit će proraditi osjećaj tuge
 • razviti mehanizme suočavanja sa različitim emocionalnim stanjima kroz upotrebu terapijskih priča
 • Upotrebom priča, s mladima s invaliditetom raditi na osvještavanju i rješavanju pojedinih sukoba
 • osvijestiti važnost i ulogu prijateljstva u životu mladih s teškoćama u razvoju i jezičnim teškoćama i dr.

Radionice su zamišljene na način da upoznaju mlade s osnovnim načinima motiviranja i pobuđivanja interesa za čitanje i čitalačke aktivnosti. Mladi će imati priliku naučiti niz “čitalačkih” aktivnosti i metoda koje će primjenjivati u svom obrazovanju.

 

ODRŽAVANJE RADIONICA

Formirat ćemo dvije grupe po pet mladih s teškoćama u razvoju i svaka grupa će proći 10 radionica. Grupe ćemo održavati svaki drugi petak u trajanju od sat vremena.

Početak tj. prvu radionicu počinjemo iznimno u ponedjeljak 19.12.2022. i održat će se online dok će se u nastavku radionice održavati od siječnja 2023. petkom na adresi Albaharijeva 2, Knežija po ovom rasporedu:

 • petkom od 16:00 do 17:00 sati prva grupa
 • petkom od 17:00 do 18:00 sati druga grupa

Početak prve radionice je 19. prosinca 2022. godine od 17:00-18:00 h – prva grupa

 

VODITELJICA RADIONICA ZA MLADE OSOBE S INVALIDITETOM

Maria Tomić Preiner, dipl. psiholog i dipl. soc. radnik

 

POTREBNI DOKUMENTI

Dokumenti koji su nam potrebni da ih donesete u obliku fotokopija na sastanak su:

 1. rodni list za mlade osobe s invaliditetom (ili drugi jednako vrijedan službeni dokument u kojem je naveden datum rođenja)
 2. nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 3. suglasnost roditelja/skrbnika za sudjelovanje osobe mlađe od 18 godina (maloljetnika) – na prvom sastanku
 4. suglasnost mlade osobe s invaliditetom i roditelja za obradu podataka, fotografiranje i snimanje – na prvom sastanku
 5. OBRAZAC 1 “Osobni podaci pri ulasku u projekt” i OBRAZAC 2 “Podaci nakon sudjelovanja u projektu” – na prvom sastanku

 

Pozivamo sve mlade da nam se pridruže na projektu “ Moje pravo na pokret, govor i čitanje”

SUDJELOVANJE SE NE NAPLAĆUJE!!!

PRIJAVNICA:

 

Ukoliko imate još neka pitanja i želite se prijaviti na radionice slobodno se obratite asistetici projekata Ivi Majcek na: iva.majcek@ti-si-sunce.hr

 

SLUŽBNI DOPIS O KLUBU ČITAČA za mlades invaliditetom možete pogledati ovdje:  KLUB ČITAČA SUNCA ZA MLADE OSI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ministarstvo kulture i medija.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce.

“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva kulture i medija.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr www.strukturnifondovi.hr