ODRŽANE RADIONICE I PODJELJENI PAKETI u sklopu projekta “Životne vještine za mlade Rome- drugačija budućnost- Sisačko-moslavačka županija”

U srijedu, 31.8.2022. u Romskom naselju u Kutini u sklopu projekta “Životne vještine za mlade Rome- drugačija budućnost- Sisačko-moslavačka županija” … VišeODRŽANE RADIONICE I PODJELJENI PAKETI u sklopu projekta “Životne vještine za mlade Rome- drugačija budućnost- Sisačko-moslavačka županija”