2. godina projekta – Životne vještine za mlade Rome- drugačija budućnost- Varaždinska županija

U sklopu projekta “Životne vještine za mlade Rome – drugačija budućnost- Varaždinska županija”

-održali smo radionice za djecu i roditelje u Imbriovcu Jalžabetskom i osigurali im donacije.