Tanja Prekodravac

Datum objave: 01.06.2020

Tanja Prekodravac, diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kontinuirano se obrazuje u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala kao i u psihoterapijskom radu. Dodatno je educirana u području stresa i burnouta, psiholoških kriznih intervencija, komunikacije, mentoringa, obiteljske medijacije, grupnog vođenja i dr. te u području cjeloživotnog obrazovanja u sklopu specijaliziranog programa Managing Continuing Education na sveučilištu u Clevelandu, SAD.

Prošla je 4-godišnji poslijediplomski studij Geštalt terapije (Institut fur Integrative Gestalttherapie Würzburg – IGW, Germany) i edukaciju iz body terapije.

Tijekom karijere radila je kao voditelj različitih projekata (Dan karijera, konferencija Human Resource Management Arena, 1u4 milijuna, psihoedukativni programi za mlade, programi za nezaposlene osobe i dr.) te vodila odjel za psihologijsko testiranje, a profesionalno iskustvo uključuje profesionalnu regrutaciju i selekciju, psihologijsku procjenu, edukaciju i razvoj te savjetničke projekte i certificiranje u projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima „Certifikat Poslodavac Partner”. Aktivna je u projektima u NGO sektoru, a bavi se i individualnim radom s klijentima (psihoterapija).

Radila je na razvoju, provedbi, superviziji i koordinaciji mnogih edukacijskih programa u Hrvatskoj. Održala je brojne in house seminare i radionice iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, timskog rada, upravljanja vremenom i ciljevima, profesionalnog stresa, motivacije, psihološkog testiranja i procjene i dr. za pojedince, grupe, ustanove i organizacije te sudjelovala u provođenju savjetodavnog rada s mladima i odraslima. Također uključena je u provedbu različitih projekata u vezi zapošljavanja mladih i marginaliziranih skupina.

Stalni je predavač u sklopu SELECTIO HR Akademije te povremeni gost predavač na temu upravljanja ljudskim resursima na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Hrvatskih studija u Zagrebu te na konferencijama i seminarima s temama iz područja upravljanja ljudskim resursima.

Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore te Pročelnica Sekcije za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju i licencirani psiholog.  

Radi u tvrtki SELECTIO na poziciji Direktorice organizacijskog dizajna i razvoja, a u Centru Sunce aktivna je na različite načine od 2007. godine.