REDOVNA SKUPŠTINA CENTRA “SUNCE”

Datum objave: 29.01.2020

Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ održava

 REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

koja će se održati  16. prosinca 2014. godine od 18:00 – 20:30 sati

u Mjesnom uredu Knežija –Albaharijeva 2, Knežija, Zagreb

 

Dragi članovi Sunca i svi oni koji to želite postati,

Pozivamo Vas da nastavimo našu suradnju i da se pridružite svojim angažmanom u rad naše Udruge sudjelovanjem na Skupštini Centra „Sunce“ 2014. godine.

 

Za one koji tek žele postati članovi „Sunca“ evo par informacija:

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za sudjelovanje u Udruzi i koja prihvaća odredbe Statuta: http://ti-si-sunce.hr/dokumenti/statut

Maloljetne osobe, osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi udruge i sudjelovati u njenim aktivnostima, ali nemaju pravo odlučivati u njezinim tijelima. Članom Udruge mogu postati i pravne osobe.

 

Članstvo može biti aktivno, redovno, podržavajuće i počasno.

Aktivni članovi su osobe koje sudjeluju u radu udruge aktivno; čine ih zaposlenici i suradnici koji su ispunili pristupnicu i platili godišnju članarinu za tekuću godinu. Mogu birati i biti birani u tijela Udruge.

Redovni članovi su osobe koje koriste sadržaje udruge za svoje potrebe, a ne doprinose svojim kontinuiranim aktivnim radom u udruzi. Stoga, ne mogu birati i biti birani u tijela udruge.

Podržavajući članovi su osobe koje ne žele ili ne mogu sudjelovati u redovnim aktivnostima udruge, ali žele financijski ili na drugi način poduprijeti rad Udruge. Ne mogu birati i biti birani u tijela udruge. U Nadzorni odbor mogu biti birani.

Odluku o prijemu u aktivno, redovno i podržavajuće članstvo donosi Upravni odbor.

Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština.

 

Članovi Udruge imaju pravo:

  • sudjelovati u aktivnostima Udruge
  • biti informirani o radu Udruge
  • podnijeti Upravnom odboru argumentirani zahtjev za promjenom oblika članstva u Udruzi
  • birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom i to članovi u statusu aktivnog članstva

 

Članovi Udruge imaju dužnost:

  • poštovati odluke tijela Udruge
  • poštovati odredbe Statuta i drugih akata
  • plaćati redovito članarinu
  • čuvati materijalna dobra Udruge, pozitivni image i ugled udruge
  • odgovorno izvršavati preuzete obveze

 

Svi članovi „Sunca“ imaju pravo uvida u poslovanje Centra kroz sudjelovanje na redovitoj Skupštini koje se održava jednom godišnje prema našem Statutu, a u iznimnim situacijama može biti sazvana i izvanredna skupština. Svi članovi su pozvani da svojim prijedlozima, angažmanom i radom doprinose kvaliteti rada našeg Centra „Sunce“.

 

Godišnja članarina iznosi 50, 00 kuna i možete je uplatiti na IBAN: HR4623600001101803239 ili pola sata prije same skupštine kod našeg voditelja financija.

 

U nastavku se nalazi poziv s prijedlogom dnevnog reda, a sve ostale informacije o našem radu čuti ćete na Skupštini.

 

Molimo vas da se skupštini odazovete u što većem broju te svoj dolazak potvrdite najkasnije do utorka ujutro 16. prosinca 2014., na  info@ti-si-sunce.hr ili na 092/1710 140.

 


U skladu s čl. 22. Statuta Centra za edukaciju i savjetovanje „SUNCE“, sazivam godišnju Skupštinu i predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Dnevnog reda

2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja Zapisnika

3. Izvještaj o radu „SUNCA“ u 2013. godini i rasprava o izvještaju

4. Financijski izvještaj o poslovanju SUNCA u 2013. godini i rasprava o izvještaju

5. Izvještaj o radu „SUNCA“ od 1.-12.mjeseca 2014. godine i rasprava o izvještaju

6. Financijski izvještaj o poslovanju „SUNCA“ od 1.-12.mjeseca 2014. godine i rasprava o izvještaju

7. Prijedlog plana rada i financijskog plana „SUNCA“ za 2015. godinu i rasprava

8. Ažuriranje popisa članova „SUNCA“, primanje novih članova i odluka o članarini

9. Izvještaj s proslave 10. godišnjice SUNCA  u 2014. godini

10. Razno

 

Godišnja Skupština održat će se u utorak 16.12.2014. godine u 18,00 – 20,30 sati u prostorijama „SUNCA“, Albaharijeva 2.

Molim Vas da se pozivu odazovete i aktivno sudjelujete u radu Skupštine.

Srdačan pozdrav,

Tanja Prekodravac

Predsjednica UO