Radionica za roditelje i djecu: kako učiti lako?

Datum objave: 27.01.2020
Cilj radionice je da osvjestite i naučite koje su metode i tehnike i kako ih primijeniti u lakšem snalaženju s školskim gradivom.
Radionica će se održati 13.12.2018. u 16:00 sati u trajanju od 60 minuta Albaharijeva 2, (Mjesni odbor Knežija).
Na radionici ćemo obrađivati teme poput: motivacije, pamćenja, nošenja s ispitnom tremom…
Radionicu će voditi Maria Tomić Preiner dipl. psihologinja i dipl. socijalna radnica i Barbara Sajko dipl. socijalna radnica.
Molimo da potvrdite sudjelovanje putem:
  1. Mail: barbara.sajko@ti-si-sunce.hr
  2. Mob: 092 171 0140.