Predstavljanje on line platforme za udomitelje

Datum objave: 27.01.2020

Predstavljanje će se održati 9.4.2019. u 17:00 sati u Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka, Milke Trnine 14., Ivanić Grad

Nakon predstavljanja imat ćemo grupu podrške s udomiteljima.

Predstaljanje će voditi Maria Tomić Preiner dipl. psihologinja i dipl. socijalna radnica i Barbara Sajko dipl. socijalna radnica

Molimo da potvrdite sudjelovanje putem maila barbara.sajko@ti-si-sunce.hr ili broja telefona 092 171 0140.