Predavanja u sklopu 7. tjedna psihologije

Datum objave: 29.01.2020

POZIV NA PREDAVANJA

Predavanja  u sklopu 7. tjedna psihologije Albaharijevoj 2, Knežija (velika dvorana)

“Kako dalje nakon prekinute veze – proces osnaživanja”

Vrijeme: 18.02.2014. od 16-18 sati

Voditeljica: Tanja Prekodravac

Kome je namijenjeno: Predavanje je namijenjeno osobama zainteresiranima za rad na partnerskim odnosima

  

 „Partnerski odnosi – kako zadržati kvalitetan partnerski odnos“

 

Vrijeme: 21.02.2014. od 16-18 sati

Voditeljica: Iva Matijašić
Kome je namijenjeno: Predavanje je namijenjeno osobama koje zainteresiranim za rad na partnerskim odnosima

 Ulaz je besplatan!

              Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“