Plan provedbe aktivnosti programa „Poticajna obitelj“ do kraja prosinca 2013.

Datum objave: 29.01.2020

Misija programa «Poticajna obitelj» je osiguravanje zdravog razvoja roditelja i djece, uključujući razvoj djeteta u maternici te pružanje medicinsko-psihološko-socijalne potpore trudnicama i budućim očevima.

Program se uspješno provodi od kraja 2006.godine i razvija iz godine u godinu te je kontinuirano financiran od strane Grada Zagreba.

Evaluacije već sedmu godinu pokazuju da je utjecaj provedenih aktivnosti intenzivan i trajan.

Svi dosadašnji korisnici, usmeno i u upitnicima, ističu zadovoljstvo program i potrebu da se poput službenih trudničkih tečajeva i ovaj program u suradnji sa Suncem omogući svim roditeljima u Gradu Zagrebu. Osnovne aktivnosti programa su priprema i provedba tečaja za buduće mame i tate, radionica za podršku roditeljima tijekom prvih 18 mjeseci života djeteta, savjetovanje roditelja i predavanje, tribine za građane.

I. Tečaj za buduće mame i tate – za ulaganje u rani razvoj i odgoj djece, psihološku i pedagošku potporu trudnicama i očevima, kvalitetne partnerske i obiteljske odnose.

RADIONICE ZA BUDUĆE MAME  I TATE

1. „Izazovi dolaska novog člana obitelji“

30.11.2013.

U Golikovoj 44

od 14:00 – 17:30

2. „Koji će biti naš roditeljski stil kada postanemo roditelji“
3. „Zdravstvene poteškoće u trudnoći – kad se treba zabrinuti, a kada ne“
4. „Postporođajna depresija – kako prepoznati znakove i kada zatražiti pomoć“

07.12.2013.

U Golikovoj 44

od 14:00 – 17:30

5. „Prepoznavanje plača moje bebe“

 

II. Radionice za podršku roditeljima djece do 18. mjeseci života djeteta – ulaganje u psiho-fizičko zdravlje djece; ulaganje u zdrave odnose roditelj-dijete; potpora roditeljima u njihovom nošenju sa roditeljstvom.

RADIONICE ZA PODRŠKU RODITELJIMA DJECE DO 18. MJESECI ŽIVOTA DJETETA

1. „Zdrava hrana koju će mala djeca voljeti jesti“

09.12.2013.

Albaharijeva 2,

od 16:30 – 18:00

2. „Igranje kao osnova kvalitenog psihofizčkog razvoja djece“

02.12.2013

Albaharijeva 2

od 16:30-18:00

3.“ Kako postaviti granice djetetu na afirmativan način“

14.12.2013.

U Golikovoj 44

od 14:00 – 17:30

4. „Prevladavanje sukoba između braće i sestara“
5. „Suočavanje s neugodnim emocijama kod male djece“

 

III. Okrugli stolovi i druga događanja – vezano uz problematiku i potrebe djece i roditelja

1. „Potrebe i  mogućnost za djecu na području naselja Trešnjevka“

13.12.2013.

Albaharijeva 2,

od 16:30-18:00

2. „Predbožićna razmjena igrački“

20.12.2013.

Albaharijeva 2,

od 16:00-18:00

 

IV. AKTIVNOSTI KOJE PROVODIMO OD POČETKA PROVEDBE PROGRAMA DO NJEGOVOG ZAVRŠETKA

  1. Savjetodavni rad i psihoterapijski rad sa budućim roditeljima i roditeljima (savjetovanje o odgoju djece, individualno savjetovanje, partnersko i obiteljsko savjetovanje) posebice sa mladim roditeljima, maloljetnim roditeljima i roditeljima kojima je to prvo dijete, trudnicama i budućim očevima, roditeljima s teškoćama u odgoju djece, roditeljima sa psihološkim, psihopatološkim i drugim teškoćama prepoznatih od strane suradnih organizacija.
  2. Edukativna i medijska kampanja – promicanje odgovornog roditeljstva i partnerstva, poticanje na uključivanje u tečajeve i škole za roditeljstvo te druge oblike ulaganja u zdrav razvoj djece.
  1. Info centar za obitelj – informiranje o ponudi programa i usluga o i za obitelj na razini cijelog Zagreba od strane svih vrsta ustanova i organizacija; prikaz postojećih programa za roditelje i buduće roditelje, za odgovoran odgoj djece i kvalitetne partnerske i obiteljske odnose; stalno dopunjavanje baze programa na web stranici i tisak.
  1. Praćenje i evaluacija – svi segmenti rada se kontinuirano prate, vrednuju i rad se procesno usmjerava. Stručni savjetodavni odbor projekta savjetuje i usmjerava, dogovara, prati i vrednuje provođenje programa. Timski sastanci – 1 puta tjedno se prati stručni rad, dogovaraju organizacijski aspekti i daje podrška u provedbi aktivnosti. Supervizije, stručna usavršavanja i konzultacije za stručni tim – supervizije provodi vanjski suradnik supervizor – 1-2 puta mjesečno. Stručna usavršavanja provode se u skladu s planom usavršavanja stručnih djelatnika tima.

 

Zahvaljujemo našim donatorima koji financiraju provođenje navedenih aktivnosti:

1.       Grad Zagreb  – Gradski ured za zdravstvo (za 2013.)

2.       Ministarstvo socijalne politike i mladih (od siječnja do travnja 2014.)

 

Napomena: Termini održavanja pojedinih aktivnosti koji su navedeni u ovoj tablici mogu se promijeniti ovisno o potrebama samih korisnika.

Za dodatne informacije možete kontaktirati voditeljicu projekta, Mariu Tomić Preiner dipl. psih i dipl. soc. radnicu na broj mobitela: 091/5160-489 ili na E-mail: mariatomic2000@yahoo.com

Svoj dolazak možete prijaviti na 092/1710-140 (Božica Križanić), ili na E-mail: info@ti-si-sunce.hr