Otvoren Centar za zdravlje mladih u Zagrebu

Datum objave: 27.01.2020

Centar za zdravlje mladih otvoren je 13. travnja 2017.g. na adresi Heinzelova 62a i  osigurava izvaninstitucionalnu uslugu savjetovanja školske djece i mladih sa svrhom unapređenja reproduktivnog i mentalnog zdravlja te promicanja zdravih stilova života.

Centar je organizacijska jedinica Doma Zdravlja Zagreb-Istok, a programe Centra provoditi će zdravstvene ustanove Grada Zagreba na čelu s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo ”dr. Andrija Štampar”.

Poseban naglasak u djelovanju Centra bit će na prevenciji štetne uporabe alkohola, zlouporabe droga i drugih sredstava ovisnosti u populaciji mladih te na provođenju javnozdravstvenih kampanja.

više o temi i na: